Home Antropometria Somatometria Wskaźnik budowy ciała Pigneta II

Wskaźnik budowy ciała Pigneta II

Służy do określania stopnia masywności ocenianej przez pryzmat obwodu klatki piersiowej, wagi ciała i wzrostu.

Oblicza się go odejmując od wzrostu dodane do siebie wartości obwodu klatki piersiowej w spoczynku i masy ciała w kg.

pignet2

Klasyfikacja wg Vallois dla dorosłych (mężczyzn?)

  Vallois Olivier
budowa bardzo mocna x - 9.9 x - 10.9
mocna 10 - 14.9 11 - 15.9
dobra 15 - 19.9 16 - 20.9
średnia 20 - 24.9 21 - 25.9
słaba 25 - 29.9 26 - 30.9
bardzo słaba 30 - 34.9 31 - 35.9
wyjątkowo słaba 35 -x 36 - x

Klasyfikacja dla dzieci wg Ferszta:

 

chłopcy

9-13 lat

 

14 lat

budowa bardzo silna x-22 x-21
budowa silna 23-27 22-26
budowa średnio silna 28-32 27-31
budowa średnia 33-37 32-36
budowa mniej niż średnia 38-42 37-41
budowa słaba 43-47 42-46
budowa bardzo słaba 48-x 47-x

 

 

dziewczynki

9-10 lat

 

11-13

 

14 lat

budowa bardzo silna x-25 x-24 x-22
budowa silna 26-30 25-29 23-27
budowa średnio silna 31-35 30-34 28-34
budowa średnia 36-40 35-39 35-37
budowa mniej niż średnia 41-45 40-44 38-42
budowa słaba 46-50 45-49 43-47
budowa bardzo słaba 51-x 50-x 48-x

Przy dorosłych osobach bardzo otyłych daje wartości negatywne.

Również przy dorosłych osobach o bardzo długich nogach (makroskelach) nie daje poprawnych wartości, lepiej użyć wtedy wskaźnik Lefrou:

(obwód klatki piersiowej w spoczynku +  waga ciała w kg) - wzrost na siedząco.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Olivier G., Morphologie et types humaines, 1971
  3. Vallois H. V., Anthropometric Techniques [w:] Current Anthropology, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1965), pp. 127-143