Home Antropometria Somatometria Wskaźnik biodrowy górny / miedniczno - barkowy

Wskaźnik biodrowy górny / miedniczno - barkowy

Pokazuje stosunek górnej szerokości bioder do szerokości barków i określa proporcje tułowia jako bardziej męskie czy kobiece.

Oblicza się go dzieląc szerokość miednicy (inaczej górną szerokość bioder)  [ic-ic] przez szerokość barków [a-a] i mnożąc wynik przez 100.

Uwagi: W róznych polskich opracowaniach jest nazywany raz wskaźnikiem miedniczno-barkowym innym razem biodrowo-barkowym, z tym że jest to szerokość bioder górna, dla odróżnienia od dolnej [tro-tro], dla któej też istnieje wskaźnik biodrowo-barkowy... Po prostu nie wiem kóra nazwa jest bardziej poprawna. Ale nazwa wskaźnik miedniczno-barkowy wskaźnik jest bardziej jednoznaczna.

miedniczno-barkowy

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Wskaźnik miedniczno-barkowy

Podział na zakresy wg Wankego i Kolasy:

  mężczyźni kobiety
proporcje bardziej męskie x-71.5 x-79.3
pośrednie 71.6-76.1 79.4-84.5
bardziej kobiece 76.2-x 84.6-x

 

Podział na zakresy wg Vallois:

dla mężczyzn, u kobiet wartości większe o około 10 jednostek

 • tułów trapeozidalny: x-69.9
 • tułów pośredni: 70-74.9
 • tułów prostokątny: 75-x

 

Podział na zakresy wg Michalskiego (mężczyźni):

 • bardzo wąska miednica: x-67.9
 • wąska miednica: 68-71.9
 • średnia miednica: 72-77.9
 • szeroka miednica: 78-81.9
 • bardzo szeroka miednica: 82-x

 


Na podstawie:

 1. Charzewski J.[et al.], Zarys antropologii dla studiujących wychowanie fizyczne, 1986
 2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 3. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26
 4. Vallois H. V., Anthropometric Techniques [w:] Current Anthropology, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1965), pp. 127-143