Home Antropometria Somatometria Wskaźnik międzykończynowy

Wskaźnik międzykończynowy

 Oblicza się go dzieląc długość ręki [a-daIII] przez długość nogi [B-sy] i mnożąc wynik przez 100.

miedzykon

klasyfikacja wg Wolańskiego:

  mężczyźni kobiety
bardzo długonogi x-83.9 x-82.9
długonogi 84-85.9 83-84.9
średniokończynowy 86-97.9 85-86.9

długoręki

88-89.9 87-88.9
bardzo długoręki 90-x 89-x

intermembral


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997