Home Antropometria Somatometria Wskaźnik mięśniowy

Wskaźnik mięśniowy

Pokazuje relatywny stan umięśnienia.

Oblicza się dzieląc zsumowane obwody ramienia i podudzia przez wzrost i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik mięśniowy

Przykłady 1-2

Obwody mierzymy przy napiętych mięśniach w najszerszym miejscu bicepsa i łydki.

Obwód łydki  

Kalkulator on-line (dla mężczyzn)

Podział na zakresy wg Michalskiego:

  • umięśnienie bardzo słabe: x-30.9
  • umięśnienie słabe: 31-32.9
  • umięśnienie średnie: 33-36.9
  • umięśnienie silne: 37-38.9
  • umięśnienie bardzo silne: 39-x

Na podstawie:

  1. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26