Home Antropometria Somatometria Wskaźnik obwodu klatki piersiowej Marty'ego

Wskaźnik obwodu klatki piersiowej Marty'ego

Oblicza się dzieląc obwód klatki piersiowej [prowadzony przez punkt xi] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik obwodu klatki piersiowej Marty'ego

Przykład 1.

obwód klatki piersiowej - centymetr prowadzimy przez punkt xi, położony  na powierzchni przedniej mostka, na linii połaczenia troznu mostka z wyrostkiem mieczykowatym

Wskaźnik obwodu klatki piersiowej

 Podział na zakresy wg Michalskiego:

  • obwód klatki piersiowej bardzo mały: x-48.9
  • obwód klatki piersiowej mały: 49-51.9
  • obwód klatki piersiowej średni: 52-56.9
  • obwód klatki piersiowej duży: 57-59.9
  • obwód klatki piersiowej bardzo duży: 60-x

Jest jeszcze wskaźnik rozmachu klatki piersiowej, do którego nie mam zakresów:

wskaźnik rozmachu klatki piersiowej


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26