Home Antropometria Somatometria Wskaźnik odżywienia Oedera

Wskaźnik odżywienia Oedera

Wskaźnik stricte wagowy.. Określa stopień odżywienia lub otylości / szczupłości.

Określa się go dzieląc masę (w kg) ciała  rzeczywistą przez tzw. masę teoretyczną i mnoząc wynik przez 100.

Wskaźnik odżywienia Oedera

Masa ciała teoretyczna wychodzi nam z odjęcia od wzrostu w cm  [B-v] następujacych wartości:

  • wrost 155-164 - odejmujemy od niego 100
  • wzrost 165-174 - odejmujemy od niego 105
  • wzrost 175 - 185 - odejmujemy od niego 110
  • wysokość ciała powyżej 185 – odejmujemy 115

Kalklulator on-line

Klasyfikacja wg M. Nowickiej

  mężczyźni kobiety
odżywienie słabe x - 93,01 x - 83
odżywienie mierne 93,2 -97,38 83,01 - 87,53
odżywienie średnie 97,39 - 106,13 87,54 - 96,57
odżywienie dobre 106,14 - 110,51 96,58 - 101,1
odżywienie bardzo dobre 110,52 -x 101, 11 -x

 


BIBLIOGRAFIA:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997