Home Antropometria Somatometria Wskaźnik ramieniowo-przedramieniowy (Brachial index)

Wskaźnik ramieniowo-przedramieniowy (Brachial index)

 Oblicza się go dzieląc długośc przedramienia [r-sty] przez długośc ramienia [a-r] i mnożąc wynik przez 100.

ram-przedr

klasyfikacja:

  • przedramię krótkie (brachypichus)     x - 77.9
  • średnie  (metripichus)                        78 - 82.9
  • długie (marcopichus)                          83 - x

Wskaźnik ten u odmiany czarnej średnio wynosi 83-85, a u białej 75-76 i żółtej 77-80.


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Vallois H. V., Anthropometric Techniques [w:] Current Anthropology, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1965), pp. 127-143