Home Antropometria Somatometria Wskaźnik budowy ciała Rohrera (Corpulence Index)

Wskaźnik budowy ciała Rohrera (Corpulence Index)

Kolejny wskaźnik wagowo-wzrostowy to Wskaźnik Rohera, inaczej Corpulence Index (CI).

Oblicza się go dzieląc masę ciałą (najczęściej w gramach) przez wzrost [B-v] pomnożony do potęgi trzeciej i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik Rohrera

Trzeba brać pod uwagę że u kulturystów będzie on na poziomie osób otyłych, ale wynik będzie powodować głównie masa mieśni, nie tłuszczu.

Kalklulator on-line

klasyfikacja wg Wankego dla mężczyzn:

 • smukły  x - 1.24
 • średni 1.25 - 1.36
 • tęgi 1.37 -x

klasyfikacja wg Kolasy dla kobiet:

 • smukły  x - 1.37
 • średni 1.38 - 1.58
 • tęgi 1.59 -x

 

Klasyfikacja wg Kowalewskiej:

  mężczyźni kobiety
typ leptosomiczny x-1.13 x-1.23
typ atletyczny 1.14-1.34 1.23-1.43
typ pykniczny 1.35-x 1.44-x

 

klasyfikacja  wg Pigneta - mężczyźni

 • budowa bardzo słaba: x-1.12
 • budowa słaba: 1.13-1.19
 • budowa średnia: 1.20-1.25
 • budowa dobra: 1.26-1.32
 • budowa silna: 1.33-1.39
 • budowa bardzo silna: 1.40-x

 

Klasyfikacja wg Lundmana:

 • budowa bardzo lekka: x-1.15
 • budowa lekka: 1.15-1.25
 • budowa średnia: 1.25-1.35
 • budowa ciężka: 1.35-1.45
 • budowa bardzo ciężka: 1.45-x

 

UWAGA: Wskaźnik Rohrera został ustalony bez brania pod uwagę różnic między rasowych / międzypopulacyjnych. Np. Eskimosi, Czukcze, Indianie Patagonii, Polinezyjczycy mają przeciętny wskaźnik Rohrera powyżej 1.45, wskazujący na budowę bardzo ciężką, a Buszmeni i populacje wschodnioafrykańskie poniżej 1.15 czyli ich przeciętna budowa jest bardzo lekka. Wręcz niektóre postacie leptosomii /ektomorfii u afrykańskich Nilotów są niespotykane u Europejczyków.

Zobacz mapę


BIBLIOGRAFIA:

 1. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967
 2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 3. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33