Home Antropometria Somatometria Wskaźnik siągu (rozpiętości ramion)

Wskaźnik siągu (rozpiętości ramion)

Wskaźnik siągu określa maksymalną rozpiętość rozłożonych na boki ramion w porównaniu do wzrostu.

Oblicza się go dzieląc szerokość siągu przez wzrost i mnożąc wynik przez 100.

 siagu

W skali Michalskiego:

  • x - 97,9         bardzo mały
  • 98 - 100,9     mały
  • 101 - 105,9   średni
  • 106 - 108,9   duży
  • 109 -x           bardzo duży

Na podstawie:

  1. Jaworska K., Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów dorzecza Ubangi (Afryka Środkowa), 1962
  2. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26