Home Antropometria Somatometria Wskaźnik szerokościowo-długościowy stopy

Wskaźnik szerokościowo-długościowy stopy

Oblicza się go dzieląc szerokość stopy [mtt-mtf] przez jej długość [ap-pte] i mnożąc wynik przez 100.  Punkty mtt i mtf leżą najbardziej bocznie po obu stronach środstopia.

stp

klasyfikacja:

  • stopa krótka     x - 37.9
  • stopa średna  38 - 40.9
  • stopa długa     41 - x

stopson


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997