Home Antropometria Somatometria Wskaźnik szerokości miednicy

Wskaźnik szerokości miednicy

Albo wskaźnik miedniczno-tułowiowy. Pokazuje relatywną szerokość miednicy w stosunku do długości tułowia.

Oblicza się go dzieląc szerokoścmiednicy [ic-ic] przez długość tułowia [sst-sy].

Przykład 1.

  • Długość tułowia [sst-sy]
  • szerokość miednicy [ic-ic]

Wskaźnik szerokoćci miednicy


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997