Home Antropometria Somatometria Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta I

Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta I

 Oblicza się go dzieląc masę ciała w gramach przez wzrost [B-v] w cm.

Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta I

Klasyfikacja wg Wolańskiego (Quetelet I)

  mężczyźni kobiety
wychudzenie x -300  
budowa bardzo słaba 301-319 x - 289
budowa słaba 320 - 349 290 - 314
budowa średnio mocna 350 - 369 315 - 339
budowa mocna 370 - 399 340 - 369
budowa bardzo mocna 400 - 499 370 - x
otłuszczenie 500 - x  

 


BIBLIOGRAFIA:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997