Home Antropometria Somatoskopia Kształt piersi

Kształt piersi

Kształt piersi.

  1. płaskie (tarczowate)
  2. półkoliste (miskowate)
  3. stożkowate (koniczne)
  4. gruszkowate i zwisające

piersi

 


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Menu portalu