Home Antropometria Somatoskopia Kształt piersi

Kształt piersi

Kształt piersi.

  1. płaskie (tarczowate)
  2. półkoliste (miskowate)
  3. stożkowate (koniczne)
  4. gruszkowate i zwisające

piersi

 

Przykład 2. Eickstedt E., Die Forshung am Menschen. Teil 2. Physiologische und morphologische Antropologie, 1944

Kształt piersi.

piersi-ksztalt

 


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997