Home Antropometria Somatoskopia Plama mongolska

Plama mongolska

Jest to nagromadzenie komórek barwnikowych (melanocytów) w skórze właściwej, zwykle w pobliżu ścian naczyniowych, przeważnie w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Kolor sinoniebieski, bladoniebieski lub fioletowy, w czasie zanikania sinoszary. Wielkosci od kilku mm2 do kilkunastu cm2. Najczęściej widoczne u noworodków (w Japoni 99,5%) i małych dzieci (Japonia- dzieci 5 rok życia spada do 62%). Z reguły zanika do okresu dojrzewania (Japonia - 13 rok życia, spada do 3%). Bardzo rzadko utrzymuje się przez całe życie.

Plamy mongolskie mają wyraźne zróżnicowanie międzyodmianowe. W populacjach mongoloidalnych (wschodnioazjatyckich) oraz w Mikronezji i Polinezji występują z częstością do 95% (u nowo narodzonych dzieci).

U Indian amerykańskich 80-85%. U Metysów (mieszańcy europejsko-indiańscy) z Ameryki Łacińskiej średnio 45%.

Przeważa też u dzieci odmiany czarnej (do 80%) ale ze względu na ciemną skórę słabo widoczna.

U odmiany białej spotykana w odsetkach 1-10%. Tamże obecność plamy mongolskiej zazwyczaj świadczy o odległym wschodnioazjatyckim lub rzadziej afrykańskim przodku.

 

 Przykład 1.Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963

plama mongolska

 

Przykład 2. Wikipedia

plama mongolska

 


Bibliografia

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolian_spot
  2. Bielicki T.,Mongolska plama [w:] Mały Słownik Antropologiczny, 1976
  3. Jasieńska A. M., Plamy mongolskie u dzieci, 2014 [w:] Dzieci.pl (link)
  4. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
  5. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963