Home Antropometria Somatoskopia Wysklepienie stopy

Wysklepienie stopy

Stopień wysklepienia podeszwy stopy

1 - bardzo wysklepiona

10 - brak wysklepienia

wysklepienie stopy

 


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Antropologia Fizyczna, 1980

 

Menu portalu