Jako separatora używaj kropki

Wskaźnik Rohrera (w formacie np. 1.25, nie 12.5)

wskaźnik barkowo-wzrostowy

wskaźnik obwodu klatki piersiowej

wskaźnik miedniczno-wzrostowy
%

%

%


Sprawdzian poprawności, suma % równa 100