Grupy krwi

Grupy krwi – zestawy antygenów, obecnych na powierzchni krwinek czerwonych. W zależności od układu grupowego brane są pod uwagę różne zestawy antygenów. Niezgodność w obrębie układu grupowego wiąże się z reakcją odpornościową organizmu, polegającą na wytworzeniu przeciwciał skierowanych przeciwko nieprawidłowym antygenom, obecnym na erytrocytach. U człowieka istnieje wiele układów grupowych krwinek czerwonych. Zachowanie zasad zgodności w obrębie układów grupowych krwi jest istotne podczas transfuzji krwi, przeszczepianiu narządów oraz w ciąży.

Sumując jeden człowiek posiada co najmniej kilka różnych układów grupowych krwi (wszystkich odkryto dotychczas 32), ale nigdy nie posiada ich oczywiście wszystkich na raz, lub tylko jednego. Dla potrzeb genetyki populacyjnej wykorzystuje się tylko część spośród układów grupowych krwi. Najważniejsze z nich to:

SYSTEM

ANTYGENY

GENOTYPY

FENOTYPY

Rok odkrycia

ABO (zobacz więcej)

A1, A2, B

00, A10, A1A1, A1A2, A2A2 lub A20, BB, B0, A1B, A2B

0, A1, A2, B, A1B, A2B

1900

Lewis

Lea, Leb

LeaLea, LebLeb, LeLe

Le(a + b -), Le(a - b +), Le(a - b -)

1946

MNS (zobacz więcej)

M, N, S, s

MS/MS, MS/Ms, Ms/Ms, MS/NS, MS/Ns, Ms/NS, Ms/Ns, NS/NS, NS/Ns, Ns/Ns

M, N, MN, S, s, Ss

1927

Lutheran

Lua, Lub

LuaLua, LuaLub, LubLub

Lu (a + b -), Lu (a - b +)

1945

Kell

 

K (Kell),

k (cellano)

KK, Kk, kk

 

K + k k + k +,

1946

 

K - k +, (K - k -)

Duffy

 

Fya, Fyb

 

FyaFya, FyaFyb, FybFyb, FyFy

Fy (a + b -), Fy (a + b +),

Fy (a - b +), Fy (a - b -)

1950

 

Kidd

Jka, Jkb

JkaJka, JkaJkb, JkbJkb

Jk (a + b -), Jk (a + b +), Jk (a - b + ), Jk (a - b -)

1951

Diego

Dia

DiaDia, DiaDi, DiDi

Di (a +), Di (a -)

1955

 


BIBLIOGRAFIA

  1. Molnar S., Human variation. Races, types and ethnic groups, 1997
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupy_krwi#Uk.C5.82ady_grupowe_krwi