Home Genetyka populacyjna PTC (fenylotiokarbamid)

PTC (fenylotiokarbamid)

Odczuwanie smaku fenylotiokarbamidu (PTC), który jest substancją bardzo gorzką, ale tylko dla osobników posiadających gen, który umożliwia odczuwanie go (polimorfizm genu TAS2R38).

Dlatego jest tak chętnie wykorzystywany w badaniach populacyjnych, bo nie wymaga skomplikowanych testów w celu wykrycia go. Jest warunkowany przez nie w pełni dominujący gen, to oznacza że homozygoty tego genu, odczuwają smak jeszcze intensywniej niż heterozygoty; oczywiście ktoś kto go nie posiada, nie poczuje nic.

Uważa się że kwestia odczuwania, bądź nie PTC związana jest w pewnym stopniu z podatnością na choroby tarczycy.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Cavalli-Sforza L., Mennozi P., Piazza A., The history and geography of human genes, 1996
  2. Molnar S., Human variation. Races, types and ethnic groups, 1997
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Phenylthiocarbamide