Home Genetyka populacyjna Układ grupowy krwi MNS-U

Układ grupowy krwi MNS-U

Układ ten kodowany jest trzema genami (glikoforyna A, B i E, GYPA, GYPB, GYPE) na chromosomie 4. Wykryto 46 antygenów w tym układzie. Najważniejsze z punktu widzenia badań populacyjnych jest pięć (M, N, S, s i U). Antygeny M i N tworzą jedną podgrupę, antygeny S, s i U drugą. Są dziedziczone w formie haplotypu.

SYSTEM

ANTYGENY

GENOTYPY

FENOTYPY

Rok odkrycia

MNSs-U

M, N, S, s, U

MS/MS, MS/Ms, Ms/Ms, MS/NS, MS/Ns, Ms/NS, Ms/Ns, NS/NS, NS/Ns, Ns/Ns

Ms, MS, MSs Ns, NS, NSs, MNS, MNs, MNSs

1927

Allele genu GYPA kodujące grupę MN to Lm i Ln. Są to allele kodominujące, co oznacza że dana osoba może odziedziczyć fenotyp M lub N lub być heterozygotą MN. Przeciwciała w tej grupie nie mają znaczenia klinicznego.

Z alleli genu GYPB kodującego grupę Ss dominuje S. Fenotyp to S lub s albo heterozygota Ss. Przeciwciała w tej grupie nie mają znaczenia klinicznego.

Z kolei antygen U jest niemal uniwersalny (99,9%). Nie występuje jedynie w nielicznych populacjach afrykańskiego pochodzenia (1% Murzynów amerykańskich) i stwarza problem przy transfuzjach krwi dla nich.

Występują jeszcze w tym układzie takie antygeny jak He (0.8% populacji świata) i ENa (>99.9% populacji świata).

 


BIBLIOGRAFIA

  1. Garn S., Human races, 1961
  2. Kuśnierz-Alejska G., Częstość występowania poszczególnych fenotypów i antygenów układu grupowego MNS w populacji polskiej, Acta Haematologica Polonica, 2000, 31, 3
  3. Molnar S., Human variation. Races, types and ethnic groups, 1997
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/MNS_antigen_system
  5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gv/mhc/xslcgi.cgi?cmd=bgmut/systems_info&system=mns