Home Genetyka populacyjna Układ grupowy krwi RH

Układ grupowy krwi RH

Układ grupowy krwi RH został odkryty w związku z patologiami ciąży i tzw. konfliktem serologicznym.  Zachodzi on gdy matka posiada czynnik Rh-, ojciec Rh+ i dziecko dziedziczy po ojcu Rh+.

W obrębie tego układu  wyróżnia się kilka antygenów uwarunkowany przez allele oznaczone C,D,E (dominujace) i c, d, e (recesywne), które są sprzężone w rożnych kombinacjach, wymienionymi w tabeli niżej.

Najistotniejszym i najbardziej immunogennym w tym układzie jest antygen D. Z tego powodu osoba, która ma na powierzchni erytrocytów antygen D, określa się mianem Rh+, bez względu na obecność pozostałych antygenów tego układu. Zaś osoba nie posiadająca tego antygenu, oznacza się terminem Rh-. Nie ma antygenu d, allel d jest genem niemym i genotyp dd nie koduje żadnego antygenu.

Testy DNA wykryły że układ ten kodowany dwoma genami. Pierwszy RHD który koduje białko RhD, z antygenem D. Drugi gen to RHCE który koduje białko RhCE, z antygenami C,c,E,e.

Układ grupowy RH

AlleIe

(WEINER SYSTEM)

Antygeny

Trójgenowy locus (FISHER-RACE SYSTEM)

Rh0, hr1, hr11

cDe

r'

rh', hr"

Cde

r''

rh", hr'

cdE

R1

Rh11, (Rh0, rh1, hr11)

CDe

R2

Rh2(Rh0, rh11, hr1)

cDE

Rz

Rhz (Rh0, rh1, rh11)

CDE

ry

rhy (rh1, rh11)

CdE

r

rh(hr1, hr11)

cde

 


BIBLIOGRAFIA

  1. Czub R., Genetyka populacyjna człowieka [w:] Antropologia, 1985
  2. Malinowski A., Zróznicowanie fizjologiczne i biochemiczne człowieka [w:] Antropologia, 1985
  3. Molnar S., Human variation. Races, types and ethnic groups, 1997
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupy_krwi
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Rh_blood_group_system