Home

Koncepcja ras geograficznych - R. Biasutti

Wstęp - rasy geograficznego wg Biasuttiego

Koncepcja ras geograficznych według włoskiego antropologa i geografa Renato Biasuttiego (1878-1965). W wielu punktach zgodna z podziałem ras według Egona Eickstedta i Bertila Lundmana, aczkolwiek jeszcze bardziej rozbudowana.

Podstawą jest podział na kręgi form (odpowiadające podgatunkom), których powstanie datuje się na wyjście pierwszych ludzi z Afryki.

Kręgi form dzielą się zaś na pnie rasowe, będące odpowiednikami wielkich ras lub odmian znanych z innych koncepcji rasowych. One zaś dzielą się na odgałęzienia ras wtórnych, te zaś na rasy i w końcu niektóre z nich na podrasy.

Czytaj więcej...