Izolowana rasa lokalna eskimoska

Niewielkie populacje Eskimosów (Inuitów) rozmieszczone wzdłuż arktycznych wybrzeży północno-wschodniego skrawka Azji i przede wszystkim Ameryki Północnej i Grenlandii.

Wiele cech które wykazują wskazuje na długotrwałą izloację od sąsiadujacych populacji i dużą role naturalnej selekcji, szczególnie w przystosowaniu do polarnego klimatu.  Mimo mongoloidalnej morfologii, niektóre odsetki genów wskazują na zaskakujące większe podobieństwo do europeidów niż do mongoidów i Indian amerykańskich.

Cechy charakterystyczne:

 • w budowie ciała i głowy / twarzy przypominają północnych mongoloidów
 • są niscy i krępi
 • wyróżniają się rozbudowanymi kości policzkowymi i przede wszystkim bardzo mocną, szeroką żuchwą
 • odontologia: górne zęby trzonowe posiadają często guzek o perłowatym kształcie (enamel pearl), spotykany też u Ajnów i w północnej Europie
 • mają grubą warstwę podściółki tłuszczowej na twarzy ale na ciele dużo cieńszą (ze względu na praktycznie niewychodzenie na zewnątrz bez grubych ubrań), za wyjątkiem dłoni i stóp
 • dermatoglify: w przeciwieństw do reszty wschodnich mongoloidów mają przewagę pętli (49-63%) nad wiram (i34-47%), łuki (1-5%)
 • podobnie jak północni mongoloidzi mają fizjologiczne przystosowanie do zimna polegajace na zwiększonym  przepływie krwi w częściach ciałą wystawionych na działanie chłodnego powietrza lub lodowatej wody (twarz, dłonie, stopy)
 • nemal brak grupy krwi Diego (Dia) w porównaniu do mongoloidów i Indian amerykańskich, co zbliża ich do europeidów
 • odsetek występowania genu warunkującego odczuwanie smaku gorzkiego PTC (fenylotiokarbamid) wynosi 59-74% i tym samym jest dużo niższy niż u mongoloidów i Indian amerykańskich, a podobny jak u europeidów
 • niski poziom (23%) recesywnej alleli odpowiedzialnej za wysoki poziom wydalania kwasu α-aminomasłowego (BAIB) w porównaniu do północnych mongoloidów (41-45%) i Indian amerykańskich (42-59%)

 

Odpowiedniki w innych klasyfikacjach rasowych:


BIBLIOGRAFIA

 1. Coon C. S., The living races of man, 1965
 2. Garn S., Human races, 1961
 3. Molnar S., Human variation. Races, types and ethnic groups, 1997

 

Przykład 1. Coon C. S., The living races of man, 1965

eskimos

 

Przykład 2. Coon C. S., The living races of man, 1965

eskimoid

 

Przykład 3. Coon C. S., The living races of man, 1965

eskimosi