Home Rasy geograficzne - Lundman Rasa główna negroidalna (czarna)

Rasa główna negroidalna (czarna) wg Lundmana

W koncepcji ras geograficznych Lundmana rasa główna negroidalna (czarna) posiada: włosy zawsze wełniste; czaszka długa lub pośrednia; szeroki nos, szeroka i zaokrąglona twarz, o mięsistych rysach. Bardzo duże spektrum wzrostu: od średnio 148 cm u Pigmejów do przeszło 185 cm u rasy nilockiej. Relatywna długość nóg w porównaniu do tułowia długa lub średnia; waga z reguły około 55 kg (nawet u osobników wysokorosłych). Gałka oczna wystająca. Czoło wypukłe. Potylica mocno wystająca. Wargi wywinięte ale szpara ustna nie tak szeroka jak u rasy arabskiej czy weddoidalnej. Uszy małe i zaokrąglone. Skóra porowata i o dużej ilości gruczołów potowych. Włosy wełniste i krótkie.

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

A Eunegroidalna grupa rasowa (Eunegride) -  bardzo ciemna, porowata skóra; długie nogi; grube wargi. Budowa ciałą nazwana przez Lundmana Afro-Negride (patrz przykłady niżej). Prawdopodobnie pochodzą z obszarów Afryki zachodniej i dopiero w czasach historycznych zaczęli napływać na zamieszkałe pierwotnie przez Pigmejów rejony dżungli Afryki Środkowej i sawanny Afryki wschodniej i południowej zamieszkałe kiedyś przez przodków Buszmenów i Hotentotów. Oraz obecnie wymarłe rasy których szczątki odnajdujemy w prehistorycznych czaszkach z tych obszarów, które nie wykazują przewagi cech współczesnych negroidów.

I. Wysoka czaszka; wysoki wzrost, bardzo wąskie dłonie i stopy, długie palce

     a) Rasa sudańska (Sudanide) - długie nogi w stosunku do tułowia, budowa przeważnie muskularna; wskaźnik Rohrera od 1.15-1.25 (smukła budowa) do 1.25-1.35 (średnia budowa); BMI od 1.75-2.00 (lekka budowa) do 2.00-2.25 (średnio ciężka budowa); duży odsetek grupy krwi B;

 • podrasa senegalska (Senegalide) o smuklejszej budowie (BMI  1.75-2.00), jeszcze węższych dłoniach i stopach oraz dłuższych palcach i niemal czarnej skórze, twarz prognatyczna, o małych wymiarach, bardzo szeroko rozstawione oczy

    b) Rasa nilocka (Nilide) - bardzo długie nogi w stosunku do tułowia; mniej muskularna budowa niż u Sudanidów, ogólnie bardzo smukła; wskaźnik Rohrera od 1.15-1.25 (smukła budowa) do poniżej 1.15 (bardzo smukła); BMI 1.75-2.00 (lekka budowa)

o dwóch podrasach:

 • podrasa dinkaidalna (Dinkaide) - bardzo szerokotwarzowa
 • podrasa szylukidalna (Schillukide) - o twarzy węższej i domieszce europiedalnej widocznej w rysach twarzy, ale skóra jest bardzo czarna i włosy wełniste.

   c) podrasa Schari (Scharider) - wysoki wzrost, muskularna budowa, krótka czaszka[Lundman, 1943]

II. Niska czaszka, czasem (szczególnie o Zulusów) o większej pojemności niż w innych rasach negroidów; wysoki wzrost, rozwinięta muskulatura; wskaźnik Rohrera od 1.15-1.25 (smukła budowa) do 1.25-1.35 (średnia budowa, Zulusi); BMI od 1.75-2.00 (lekka budowa) do 2.00-2.25 (średnio ciężka budowa); nogi średniej długości w stosunku do tułowia; szersze dłonie i stopy oraz krósze palce; twarz trochę węższa niż u innych negroidów, za to bardzo szeroki nos (szczególnie dla czaszki), oczy mniej rozstawione niż u innych negroidów; silniejszy zarost, duży odsetek grupy krwi 0

     a) rasa kafryjska (Kafiride), z wieloma podrasami. Spotykamy wśród nich formy o cechach pseudo-australoidalnych.

III. Wysoka czaszka, czaszka częściej mezocefaliczna niż u dwóch poprzednich grup negroidów, wzrost średni (lub lekko ponad średni), krótkie nogi w stosunku do tułowia; wskaźnik Rohrera od od 1.25-1.35 (średnia budowa) do 1.35-1.45 (budowa krępa); BMI od 1.75-2.00 (lekka budowa) do 2.00-2.25 (średnio ciężka budowa); o cechach protomorficznych czaszki (wyraźne łuki nadoczodołowe) i twarzy (bardzo szeroki nos), niemal wyłącznie grupa krwi 0

     a) Rasa negroidalna leśna (Hylänegride) - rasa mieszana między rasą pigmejską, a sudańską o cechach jak powyżej.

B Nanonegroidalna grupa rasowa (Nanonegroide) - karłowaty wzrost (średnio 148 cm); bardzo krótkie nogi w stosunku do tułowia; niewielki ciężar ciała (40kg); BMI 1.75-2.00 (lekka budowa); wskaźnik Rohrera  1.35-1.45 (budowa krępa); skóra jaśniejsza, wargi węższe niż u eunegroidalnej grupy rasowej

 l. Rasa pigmejska / bambutidalna (Bambutide) - karłowaty wzrost (średnio 148 cm); bardzo krótkie nogi w stosunku do tułowia; niewielki ciężar ciała (40kg); wskaźnik Rohrera  1.35-1.45 (budowa krępa); infantylne (fetalne) proprocje ciała; czaszka mezocefaliczna oraz wysoka, o dość dużej wilekości w stosunku do ciała; czoło pionowe, o wypukłym profilu, łuki nadoczodołowe trochę większe niż u innych ras negroidalnych, bardzo niski i szeroki nos o trojkątnym kształcie, u kobiet niekiedy nasada nosa jest skrajnie niska; duże, wypukłe oczy; szerokie usta, cienkie wargi; owłosienie ciała dość obfite o żółtawobrązowym kolorze, skóra jaśniejsza niż u innych negroidów, jasnobrązowa lub żółtobrązowa, duży odsetek grupy krwi A i B;

II. Rasa buszmeńska / sanidzka (Sanide)- wzrost bardzo niski (średnio 156 cm) krótkie nogi w stosunku do tułowia; o budowie smukłej, chłopięcej (puerile), ze względu na niską wagę (40kg) - wskaźnik Rohrera około 1.0, BMI poniżej 1.65 (bardzo lekka budowa); czaszka długa i niska; łuki nadoczodołowe bardzo słabo zaznaczone; mniej lub bardziej skośne oczy; bardzo mały nos i uszy; twarz przypłaszczona, usta szerokie i o wargach nie wywiniętych, włosy pieprzowe (fil-fil); duży odsetek grupy krwi 0; bardzo mały  B;

 trzy podrasy:

 • podrasa karroidalna (Karroide) - o jeszcze mniejszym wzroście ale bardziej krępa; niemal wymarła
 • podrasa kalaharyjska (Kalaharide) - budowa bardzo smukła (hyperpuerile); o ciemniejszej skórze
 • podrasa Strandloopers - obecnie wymarła, zamieszkiwali wybrzeża w okolicach dzisiejszego Kapsztadu. O większych i krótszych czaszkach niż u Buszmenów.

Rasy mieszane

 • rasa mieszana etiopska (Athiopide) - mieszanka rasy sudańskiej i podrasy saharyjskiej (oraz arabskiej i kafryjskiej)
 • rasa mieszana koidzka (Khoiden) - mieszanka rasy sanidzkiej i elementów europeidalnych (wschodnio-chamickich). Wyżsi niż Buszmeni, o jaśniejszej skórze i grubszych rysach twarzy. Kobiety mają za to silniej niż Buszmenki rozwiniętą steatopygię. Prawdopodobnie przybyli z terenów położonych bardziej na północny wschód od Afryki Południowej i później niż Buszmeni. W przeciwieństwie do nich nie są też myśliwymi-zbieraczami, a hodowcami bydła.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Jasicki B., Panek S., Sikora P., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962
 2. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967
 3. Lundman B., Jordens Folkstammar, 1988
 4. Lundman B., Jordens Människoraser och Folkstammar, 1943
 5. Lundman B., Nutidens Människoraser, 1946 link
 6. Lundman B., Stammeskunde der Völker. Ethnogonie, 1961
 7. Lundman B., Umriss der Rassenkunde des Menschen in geschichtlicher Zeit, 1952

 Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

 

Przykłady 1-2. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967

Rasy sudańska (Sudanide) i pigmejska (Bambutide)

Rasy sudańska (Sudanide) i pigmejska (Bambutide)

 

Typy budowy ciała w Czarnej Afryce:

 • afro-negride - spotykany w rasach z grupy eunegroidalnej czyli u negroidów właściwych
 • puerile - spotykany w rasie sanidzkiej (Sanide)
 • infantile-foetaler - spotykany w rasie pigmejskiej (Bambutide)

Typy budowy ciała w Czarnej Afryce

 

Przykłady 3-5. Lundman B., Nutidens Människoraser, 1946

Rasa sudańska

sudanide2

 

Przykład 109 - rasa nilocka, przykład 110 - rasa negroidalna leśna, reszta rasa pigmejska

negroider2

 

Rasa sanidzka, przykład 119 - osobnik o cechach tej rasy z plemienia Tibbu (Czad)

sanide

 

Przykład 6-11. Lundman B., Jordens Folkstammar, 1988

rasa kafryjska

kafride

 

rasa sanidzka i khoidzka

sanide-koide

 

rasa negroidalna leśna

hylenegride

 

 

rasa nilocka

nilide

rasa sudańska

sudanide

 

rasa pigmejska

bambutide

 

rasa etiopska

etiopide

ludy i rasy Afryki

kliknij by powiększyć

ludy i rasy Afryki

 

Przykład 12.Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967

Mischegebiet -  to rasa mieszana etiopska

Hottentoten - to rasa mieszana  koidzka

N - to rasa nilocka

B. i Busch. - to rasa sanidzka (Buszmeni)

Mittelmeerrasse - to rasa śródziemnomorska (głównie podrasa saharyjska)

Rasy i podrasy Afryki

African races - Lundman