Rasa wołżańska

W koncepcji ras geograficznych Lundmana rasa nazywana Volgid (Wyatkid) Race. Należy do kaspijskiej, południowo-wschodniej grupy rasowej.

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

Cechy charakterystyczne:

 • wzrost niski
 • budowa ciała krępa
 • głowa długa do średniej (wskaźnik główny x-82)
 • czaszka wysoka (76-x)
 • twarz dość szeroka, o wystających kościach policzkowych, protomorficzna (o prymitywnych cechach)
 • nos niewielki, szeroki, zadarty
 • mniej lub bardziej ukośna szpara oczna
 • pigmentacja oczu i włosów ciemna
 • duży odsetek grupy krwi B

Uwagi:

Rasa bardzo protomorficzna (prymitywna). Najwcześniej wyodrębniona z pnia wschodnich kromanoidów (Brunnids). Wg Lundmana należy do rasy białej, mimo pewnych cech wskazujących na domieszkę mongoloidalną (oprawa oka). Jest to jakby wschodni odpowiednik rasy paleo-atlantyckiej w wariancie Tydal. Wykazuje też nawiązania ajnuidalne.

Lundman pierowtnie określał ją nazwą Wyatkid, potem Volgid.

Występowanie:

Rejon koncentracji to środkowe Powołże (głónie miejscowe ludy fińskie), ale w rozproszeniu spotyka się ją w lesistych obszarach Syberii aż po Ałtaj.  Przed wojną cechy tej rasy spotykało się nielicznie u niemieckiej ludności pogranicza Niemiec i Czech (głównie Sudety) - tzw. Sudeten Race.

Odpowiedniki w innych typologiach:


BIBLIOGRAFIA:

 1. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967
 2. Lundman B., Jordens Människoraser och Folkstammar, 1943
 3. Lundman B., Nutidens Människoraser, 1946
 4. Lundman B., The races and peoples of Europe, 1977 link

 

Przykład 1. Lundman B., Nutidens Människoraser, 1946

rasa wołzańska (Volgid) - Rosja

wyatkid