Rasa wołżańska

W koncepcji ras geograficznych Lundmana rasa nazywana Volgid (Wyatkid) Race. Należy do kaspijskiej, południowo-wschodniej grupy rasowej.

Cechy charakterystyczne:

 • wzrost niski
 • budowa ciała krępa
 • głowa długa do średniej (wskaźnik główny x-82)
 • czaszka wysoka (76-x)
 • twarz dość szeroka, o wystających kościach policzkowych, protomorficzna (o prymitywnych cechach)
 • nos niewielki, szeroki, zadarty
 • mniej lub bardziej ukośna szpara oczna
 • pigmentacja oczu i włosów ciemna
 • duży odsetek grupy krwi B

Uwagi:

Rasa bardzo protomorficzna (prymitywna). Najwcześniej wyodrębniona z pnia wschodnich kromanoidów (Brunnids). Wg Lundmana należy do rasy białej, mimo pewnych cech wskazujących na domieszkę mongoloidalną (oprawa oka). Jest to jakby wschodni odpowiednik rasy paleo-atlantyckiej w wariancie Tydal. Wykazuje też nawiązania ajnuidalne.

Lundman pierowtnie określał ją nazwą Wyatkid, potem Volgid.

Występowanie:

Rejon koncentracji to środkowe Powołże (głónie miejscowe ludy fińskie), ale w rozproszeniu spotyka się ją w lesistych obszarach Syberii aż po Ałtaj.  Przed wojną cechy tej rasy spotykało się nielicznie u niemieckiej ludności pogranicza Niemiec i Czech (głównie Sudety) - tzw. Sudeten Race.

Odpowiedniki w innych typologiach:


BIBLIOGRAFIA:

 1. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967
 2. Lundman B., Jordens Människoraser och Folkstammar, 1943
 3. Lundman B., Nutidens Människoraser, 1946 link
 4. Lundman B., The races and peoples of Europe, 1977 link

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi 

 

Przykład 1. Lundman B., Nutidens Människoraser, 1946

rasa wołzańska (Volgid) - Rosja

wyatkid

 

Przykład 3. Lundman B., Umriss der Rassenkunde des Menschen in geschichtlicher Zeit, 1952

Zasięg rasy wołżańskiej (Wolgid) oznacozny literą W

Lundman - races of Europe 1952

Przykład 4. Lundman B., Jordens Folkstammar, 1988

Zasięg rasy wołżańskiej (Volgid)

Lundman - races of Europe 1988