Rasa wschodnio-alpejska (Gorid)

W koncepcji ras geograficznych Lundmana tzw. rasa wschodnio-alpejska (East-Alpin, względnie Gorid). Należy do grupy rasowej kaspijskiej odmiany białej.

Spokrewniona z rasą skandolapońską ale przejawia jej cechy w mniejszym nasileniu. Zbliżona morfologicznie do rasy zachodnio-alpejskiej z grupy rasowej atlantyckiej.

Cechy:

  • wzrost niski lub średni
  • budowa borealna, czyli krępa
  • głowa krótka (wskaźnik główny 83-x)
  • wysoka czaszka (wskaźnik wysokościowo-długościowy 76-x)
  • twarz o budowie infantylnej, bardzo krótka i o okrągłym kształcie
  • raczej ciemnopigmentowana
  • odsetek grupy krwi B wyższy niż u rasy skando-lapońskiej

Występowanie:

Centrum koncentracji to środkowa i częściowo wschodnia Europa. Spotykana też w Azji Mniejszej i na Kaukazie.

W Afganistanie i Tadżykistanie występuje  zbliżona morfologicznie rasa pamirska (możliwe że częściowo pochodzenia mongoloidalnego),

Odpowiedniki w innych typologiach:


BIBLIOGRAFIA:

  1. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967
  2. Lundman B., The races and peoples of Europe, 1977 link
  3. Lundman B., Umriss der Rassenkunde des Menschen in geschichtlicher Zeit, 1952

 Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

 

Przykłady:

Przykład 1. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967

Rasa wschodnio-alpejska

 gorid

 

Przykład 2. Lundman B., Nutidens Människoraser, 1946

Rasa wschodnio-alpejska (Rosja)

gorid-race

 

Przykład 3. Lundman B. prawdopodobnie z Umriss der Rassenkunde des Menschen in geschichtlicher Zeit (1952)

Budowa tzw. borealna

borealer-somatotyp

 

Przykład 4. Lundman B., Jordens Människoraser och Folkstammar, 1943

Zasięg rasy wschodnioalpejskiej oznaczonej jako L = lappider ("ostalpiner")

Lundman - races of Europe 1943

 

 

Przykład 2. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967

Zasięg rasy wsschodnio-alpejskiej

Lundman - races of Europe 1967