Home Rasy geograficzne - Lundman Rasy świata wg Lundmana

Rasy świata wg Lundmana

Przykład 1. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967

Znowu dość skomplikowany podział, pomieszane duże grupy ras z rasami mieszanymi.

Rasa główna europiedalna:

1. Atlantide - grupa rasowa atlantycka

2. Arabide - podrasa arabska

3. Kaspide - grupa rasowa kaspijska

4. Lappide - rasa skando-lapońska

Rasa główna mongoloidalna

8. SO-Mongoloide -Grupa rasowa południowomongoloidalna

9. Nord-Mongoloide - grupa rasowa północnomongoloidalna

11. Eskimide - rasa eskimidzka

10. Indianide - Rasa główna amerykanidzka

Rasa główna negroidalna

12. Afro-Negride- afro-afrykańska grupa rasowa

13. Bambutide - rasa bambutidalna (pigmejska)

14. Sanide - rasa sanidzka (Buszmeni i Hotentoci)

Rasa główna indo-oceaniczna

5. Ainoide - rasa ajnuidalna

7. Australide - rasa australidzka

17. Indomelanide - rasa indomelanidzka

Negritos - rasa negrytydzka i rasa andamanidzka

Rasy mieszane:

6. Polineside - rasa polinezyjska

15. Äthiopide - rasa etiopidzka

16. Typy mieszane Mikronezji i wschodniej Indonezji (grupa rasowa południowo-mongoloidalna, rasa australidzka i rasa mieszana polinezyjska)

Rasy świata wg Lundmana

Lundman - races of the world 1967

 

Przykład 2. Lundman B., Jordens Människoraser och Folkstammar, 1943

Pierwszy podział rasowy wg Lundmana. Część typów potem przemianował lub połączył z innymi.

Rasy świata wg Lundmana  (lepiej obejrzeć w większym formacie - zobacz)

 Lundman - races of the world 1943

opisy

Sibirider - to na wschodzie rasa koriakidzka, a na zachodzie obidzka (późniejsza tajgidzka)

Pacifider - rasa deneidzka

Brasiliner - rasa amazonidzka

Arizonider - potem cześć rasy meksykidzkiej

Palenegrider - potem nazwana rasa negroidalna leśna (Hylänegride)

Scharider - cześć rasy sudanidzkiej

 

Przykład 3. Lundman B., Stammeskunde der Völker. Ethnogonie, 1961

Rasa główna żółta podzielona na północnych i południowych mongoloidów

Czarne punkty - grupy ras protomorficznych (czyli mniej lub bardziej prymitwnych cechach)

Główne rasy świata

rasy świata wg Bertila Lundmana