Wstęp

berti

Klasyfikacja ras ludzkich wg kryteriów geograficzno-morfologicznych wg szwedzkiego antropologa Bertila Lundmana (1899-1993).