Home rasy geograficzne - Eickstedt (szkoła niemiecka)

Koncepcja ras geograficznych - Eickstedt, Schwidetzky, Knussman i inni

Mongoloidzi

Mongloide (Eickstedt). Mongoloidzi mają zazwyczaj spłaszczoną środkową część twarzy, wystające kości policzkowe, niski grzbiet nosa, fałdę mongolską, ciemną pigmentację oczu i włosów,  proste, sztywne włosy, żółtawą skórę.

Czytaj więcej...

Indianidzi

Indianide (Knussman). Eickstedt uznawał ich za rase poboczną Mongoloidów. Szilvássy również za przynależnych do Mongoloidów ale mających też domieszki proto-europeidalne.

Czytaj więcej...

Rasa pacyficzna (Pacyfidzi)

rasa pacyficzna (Pacyfidzi)Pazifide - Eickstedt. Imbelloni nazywał ją Columbide. Jedna z ras północnej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Rasa sylwidzka (Sylwidzi)

rasa sylwidzka (Sylwidzi)

Sylvide - Eickstedt. Po polsku można to tłumaczyć jako rasę leśną. Jedna z ras północnej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Rasa margidzka (Margidzi)

rasa margidzka (Margidzi) Margide (Eickstedt), po polsku rasa nadbrzeżna. Imbelloni stosował nazwę Sonoride. Canals Frau dodatkowo wydzielał spośród nich Kalifornidów (Californidos). Jedna z ras północnej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

rasa środkowo-amerykańska (Centralidzi)

rasa środkowo-amerykańska (Centralidzi) Eickstedt nazwał ją Zentralide. Imbelloni Istmidos. Jedna z ras północnej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Rasa południowo-wschodnia (Sudestydzi)

 

SeminoleWomanWydzielana przez Canal Frau z Pueblidów jako Sudéstidos i zamieszkujacy rejon Florydy. Eickstedt z kolei lokował tam pierwotnie wschodni odłam Margidów.Wg Canal Frau mieszanka Pueblidów z Sylwidami. Jedna z ras północnej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Rasa andyjska (Andydzi)

 Rasa andyjska (Andydzi)Andide (Eickstedt). Imbelloni łączył ich z Pueblidami w jedną rasę Pueblo-Andidos. Jedna z ras południowej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Rasa brazylijska (Brazylidzi)

Rasa brazylijska (Brazylidzi)

Brasilide (Eickstedt). Imbelloni używał nazwy Amazonidas. Jedna z ras południowej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Rasa lagidzka (Lagidzi)

rasa lagidzka Lagide (Eickstedt). Zwana też rasą Lagoa-Santa lub paleoamerykańską. Jedna z ras południowej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Rasa patagońska (Patagonidzi)

Rasa patagońska (Patagonidzi)Patagonide, przedtem Pampide (Eickstedt). Jedna z ras południowej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Rasa fuegidzka (Fuegidzi)

fuegidkaFuegide (Eickstedt), po polsku można by to tłumaczyć rasa Ziemi Ognistej. Pierwotnie ujmowany jako odłam Lagidów. Potem [1952] wydzielony jako osobna podrasa Fuegidów Południowych i zgrupowany łącznie wraz z Huarpidami w jednej rasie fuegidzkiej. Knussman, Schwidetzky i Szilvassy jednak dalej grupowali ich jako odłam Lagidów Jedna z ras południowej grupy Indianidów.

Czytaj więcej...

Koisanidzi

Khoisanide (Knussman). Eickstedt uznawał ich za formę pośrednią Mongoloidów. Szilvássy  łącznie z Bambutidami za odrębne niskorosłe rasy afrykańskie. Glowatzki zaś za rasę reliktową.

Czytaj więcej...

Rasa sanidzka (Sanidzi)

rasa sanidzka (Sanidzi)Sanide (Eickstedt) czyli Buszmeni zwani też San. Jedna z ras Koisanidów.

Czytaj więcej...

Rasa koidzka (Koidzi)

Rasa koidzka (Koidzi)Khoide (Eickstedt) czyli Hotentoci zwani też Khoi. Jedna z ras Koisanidów.

Czytaj więcej...