Home Rasy geograficzne - Eickstedt

Koncepcja ras geograficznych - Eickstedt, Schwidetzky, Knussman i inni

Koisanidzi

Khoisanide (Knussman). Eickstedt uznawał ich za formę pośrednią Mongoloidów. Szilvássy  łącznie z Bambutidami za odrębne niskorosłe rasy afrykańskie. Glowatzki zaś za rasę reliktową.

Czytaj więcej...

Sanidzi (rasa sanidzka)

rasa sanidzka (Sanidzi)Sanide (Eickstedt) czyli Buszmeni zwani też San. Jedna z ras Koisanidów.

Czytaj więcej...

Koidzi (rasa koidzka)

Rasa koidzka (Koidzi)Khoide (Eickstedt) czyli Hotentoci zwani też Khoi. Jedna z ras Koisanidów.

Czytaj więcej...

Negroidzi

Negride (Eickstedt). Wspólne cechy to z reguły szeroki nos; grube i wydatne wargi; kędzierzawe / wełniste włosy i ciemna skóra.

Czytaj więcej...

Etiopidzi (rasa etiopska)

 

etiopid434343

Äthiopide (Eickstedt). Rasa kontaktowa między Europeidami (Orientalidzi i w mniejszym stopniu Mediterranidzi w wariancie euroafrykańskim, a nawet Armenoidzi), a Negroidami.

Czytaj więcej...

Sudanidzi (rasa sudańska)

rasa sudańska (Sudanidzi)Sudanide (Eickstedt). asa Negroidów.o najbardziej "typowej" dla nich charakterystyce. Knussman grupował ich razem z Kafrydami jako rasę Kafro-Sudanidów.

Czytaj więcej...

Kafrydzi (Rasa kafryjska)

Rasa kafryjska (Kafrydzi)Kafride - Eickstedt,  używał on też zamiennie nazwy Bantuidzi. Knussman łączył ich z Sudanidami w jedną rasę Kafro-Sudanidów. Jedna z ras Negroidów.

Czytaj więcej...

Australo-Melanezydzi

Australo-Melaneside (Knussman). W pierwotnej klasyfikacji Eickstedta był to wschodni odłam Negroidów. Szilvássy zaś grupował ich łącznie z Mongoloidami (bazując na grupach krwi).

Czytaj więcej...

Indo-Melanidzi

indom Melanide rasse (Eickstedt). Tą rasę opisywał tylko Eickstedt, inni niemieccy antropolodzy zaliczali ją do Indydów lub Weddydów.

Czytaj więcej...

Negrytydzi

negrytNegritide (Eickstedt). Jedna z ras Australo-Melanezydów.

Czytaj więcej...