Ajnuidzi (Rasa ajnuidzka)

Ainuide - uznawani przez Eickstedta za formę pośrednią Europeidów i zaliczaną do form proto-europeidalnych, o nawiązaniach kromanionoidalnych. Podobnie uważali Glowatzki i Schwidetzky. Knussman grupował ich łącznie z Australo-Melanezydami.

Cechy charakterystyczne:

wzrost i budowa

 • wzrost: niski
 • budowa: krępa

głowa / czaszka

 • wskaźnik główny: mezo- do dolichocefalicznego
 • kształt czaszki przypominający formy kromanionoidalne
 • czoło pochyłe; średnio wysokie i szerokie
 • łuki nadoczodołowe dość wyraźne

twarz

 • twarz szeroka
 • o pięciokątnym kształcie
 • profil poprzeczny twarzy: ostrzejszy niżu Mongoloidów i przypominający Europeidów

nos

 • nos krótki, szeroki
 • o mocno wgłębionej nasadzie
 • i zaokrąglonym koniuszku

usta / żuchwa

 • masywna żuchwa
 • niekiedy lekki prognatyzm i cofnięty podbródek
 • średnio grube wargi

oczy

 • wąska szpara oczna
 • ciemne oczy

włosy

 • włosy średnio brązowe do czarnobrązowych; częste wczesne siwienie
 • kształt włosów: faliste lub kręcone

zarost i owłosienie ciała u mężczyzn

 • zarost i owłosienie ciała: bardzo silne

skóra

 • kolor skóry: jasna (czasem różowawa)

pozostałe cechy / genetyka

 • zdarzające się spłaszczenie twarzy i skośna szpara oczna wynikiem domieszki mongoloidalnej 
 • w porównaniu z resztą Azji Wschodniej więcej cdE; bardzo mało Hp1
 • cechy zbliżające ich do Australo-Melanezydów to więcej genu N niż M; mało PGM2
 • Do Europeidów zbliża ich odsetek haplotypów GM i odsetki linii papilarnych
 • Zarówno do Europidów jak i do Australo-Melanezydów mokra konsystencja woskowiny usznej,  i listewek skórnych dłoni

{Slider Występowanie|icon}

Wyspy Hokkaido, Sachalin i Kuryle.

Odpowiedniki w innych typologiach

BIBLIOGRAFIA

 1. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976
 2. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975
 3. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 4. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

 

Przykład 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Ajnuid

ainuide4343

Przykład 2. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Rasa ajnuidzka (Ajnuidzi)

ainuiden

 

 

Przykład 3. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Rasa ajnuidzka (Ajnuidzi)

ainuide

 

Przykład 4. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976

Rasa ajnuidzka (Ajnuidzi)

Rasa ajnoska (Ajnuidzi)

 

Przykład 5. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975

Rasa ajnuidzka (Ajnuidzi)

Rasa ajnoska (Ajnuidzi)

 

 

Przykład 6. Meyers Konversation Lexikon

Rasa ajnuidzka (Ajnuidzi)

Rasa ajnoska (Ajnuidzi)