Alpinidzi (rasa alpejska )

Alpinide (Alpine / Ostische Rasche) - Eickstedt. Grupowani przez niego łącznie z Dynarydami, Armenidami i Turanidami jako jako formy wyżynno-górskie Europeidów .- Bergrassengürtel (Homines s. a. brachimorphi). Dodatkowo jako ich podrasę uznawał Lappidów.

Cechy charakterystyczne:

 • wzrost średni do średnio-wysokiego
 • budowa krępa, z tendencją do otyłości (pyknomorficzna); kończyny krótkie; tułów długi
 • wskaźnik główny brachycefaliczny; głowa krótka i szeroka o okragłym kształcie
 • potylica zaokrąglona;
 • czoło o wypukłym profilu; pionowe
 • łuki nadoczodołowe słabo zaznaczone
 • twarz krótka o okrągłym kształcie
 • nos mały; szeroki i  krótki, profil prosty, falisty lub wklęsły; o zaokrąglonym koniuszku
 • mało wydatny podbródek o zaokrąglonym kształcie
 • wargi wąskie lub średnio grube; o wypukłym profilu
 • kolor oczu: brązowe, często też szare
 • szpara powiekowa małej wielkości; oczy szeroko rozstawione
 • kolor włosów: ciemny ale często jasno brązowy
 • kształt włosów: proste do lekko falistych
 • kolor skóry: jasna matowobiała, gruba

Wg Eickstedta cechy alpejskie lepiej są widoczne u kobiet, niż u mężczyzn, odwrotnie niż u rasy dynarskiej. Ogólnie wiele  alpejskich cech budowy i fizjonomii jest infantylnych (dziecięcokształtnych).

Nazwa wywodzi się od regionu gdzie zachodnioeuropejscy antropolodzy po raz pierwszy ją opisali. ale trzeba pamiętać że krótkogłowość w tym rejonie to efekt średniowiecznego procesu brachycefalizacji. Aczkolwiek stwierdza się jej obecność w Europie (początkowo w mniejszym odsetku niż obecnie) już od czasów

Występowanie:

Górskie i wyżynne rejony Europy zachodniej i środkowej. Francuski Masyw Centralny, kraj Basków, Bretania, zachodnie Alpy; włoskie Apeniny; południowe Niemcy (szczególnie Schwarzwald, górna Bawaria i Frankonia), Węgry, Czechy, Morawy.  W Azji Mniejszej i na Kaukazie występują wariant azjatycki tzw. Wschodni Alpinidzi.

Odpowiedniki w innych typologiach


BIBLIOGRAFIA:

 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934
 2. Eickstedt E., Turken, Kurden undIraner seit der Altertum, 1961
 3. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976
 4. red. Heberer G., Schwidetzky I., Kurthr G., Anthropologie, 1959
 5. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975
 6. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 7. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

 

Przykład 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Rasa alpejska (Alpinidzi)

alpinidzi1

Przykład 2. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Rasa alpejska (Alpinidzi)

alpiniden

Przykład 3. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Budowa ciała u Alpinidów

alpinidzi2

Przykład 4. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976

Rasa alpejska (Alpinidzi)

rasa alpejska

 

Przykład 5. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

Rasa alpejska (Alpinidzi)

rasa alpejska

 

Przykład 6.  red. Schwidetzky I., Rassengeschichte der Menscheit, 2. Lieferung, 1974

Rasa alpejska (Alpinidzi) - Francja (Burgundia)

 rasa alpejska

 

Przykład 7.  red. Schwidetzky I., Rassengeschichte der Menscheit, 2. Lieferung, 1974

Rasa alpejska (Alpinidzi) - Francja (francuscy Baskowie)

rasa alpejska

 

Przykład 8. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980

Rasa alpejska (Alpinidzi)

alpinid

 

Przykład 9. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975

Rasa alpejska (Alpinidzi)

rasa alpejska

 

Przykład 10. Meyers Konversation Lexikon

Rasa alpejska (Alpinidzi)

rasa alpejska

 

Przykład 11. Eickstedt E., Turken, Kurden und Iraner seit der Altertum, 1961

 Wschodni Alpinidzi - Turcja

ost-alpine