Pampidzi (rasa pampidzka)

Pampide, względnie Patagonide w późniejszych ujęciach. Jedna z ras południowej grupy Indianidów.

Cechy charakterystyczne:


wzrost i budowa ciała

 • wzrost wysoki do bardzo wysokiego (w początkowym etapie kolonizacji spotykano dość często osobników powyżej 2 m); grupa południowa średnio 173-175 cm (często powyżej 180 cm), północna (Gran Chaco) niższa (około 164 cm)
 • budowa atletyczna
 • proporcje cześci ciała symetryczne
 • masywny szkielet
 • słaby dymorfizm płciowy
 • silnie rozwiniety tułów
 • silne mięśnie kończyn

głowa / czaszka

 • wskaźnik główny mezo- do brachycefalicznego; średnio 78
 • czaszka duża, o prymitywnej budowie; grube sklepienie czaszki
 • czaszka wysoka - wskaźnik średni wysokościowy czaszki około 85
 • czoło niskie, szerokie
 • duże łuki nadoczodołowe

twarz

 • twarz o dużych wymiarach; szeroka ale też wysoka (wskaźnik twarzowy średnio 88)
 • średnio przypłaszczona
 • o prostokątnym kształcie
 • kości policzkowe wystające na boki i do przodu

nos

 • nos wysoki i wąski do średnio szerokiego (wskaźnik nosowy około 75);
 • przeważnie wydatny
 • o prostym profilu

usta / żuchwa

 • usta średnio szerokie do szerokich
 • wargi średnie do bardzo grubych
 • żuchwa kanciasta; o wydatnych kątach (gonionach);
 • podbródek gruby, wydatny

oczy

 • oczy ciemnobrązowe
 • szpara oczna mała i wąska, z fałdą indiańską

włosy

 • włosy proste gładkie; długie
 • czarne

skóra

 • skóra jasnobrązowa na południu do średniobrązowej na północy z odcieniem oliwkowym lub czerwonawym

Występowanie

Patagonia (Tehuelcze, Selknam); Pampasy (Pehuelcze, Czaruanie, Guaykuro) i Gran Chaco (Bororo). Czyli głównie Argentyna i Urugwaj oraz przyległe obszary Paragwaju, południowej Brazylii i  wschodniej Boliwii.

Odpowiedniki w innych typologiach

BIBLIOGRAFIA

 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934
 2. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976
 3. red. Heberer G., Schwidetzky I., Kurthr G., Anthropologie, 1959
 4. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975
 5. Imbelloni J., Rassentypen und Biodynamik von Amerika [w:]  red. Kern F., Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Erster Band: Frühe Menschheit, 1952
 6. Jasicki B., Rozprzestrzenienie ras ludzkich na poszczególnych kontynentach [w:] red. Jasicki B., Panek S., Sikora E., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962 (omówienie ras Eickstedta)
 7. Kiszely I., A Föld népei 4. – Amerika népei, 2004
 8. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 9. Piontek J., Struktura etniczna ludności świata [w:] red. Malinowski A., Antropologia, 1985 (omówienie ras Eickstedta)
 10. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978
 11. Tipos raciales amerindios w Pueblos Originarios de America http://pueblosoriginarios.com/primeros/razas.html (klasyfikacje J. Imbelloniego oraz S. Canals Frau)

 

Przykład 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Rasa pampidzka (Pampidzi)

pampidzi1

Przykład 2. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Budowa ciała Pampidów

pampidzi2

Przykład 3. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Rasa pampidzka (Pampidzi)

pampid

Przykład 4. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Rasa pampidzka (Pampidzi)

pampidzi4

Przykład 5. Meyers Konversation Lexikon

Rasa pampidzka (Pampidzi)

Rasa patagońska (Patagonidzi)

 

Przykład 6. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980

Rasa pampidzka (Pampidzi) - Argentyna, Indianka Selknam

rasa patagońska (Patagonidzi)