Sanidzi (rasa sanidzka)

 Sanide (Eickstedt) czyli Buszmeni zwani też San. Jedna z ras Koisanidów. Wspólne cechy

Cechy charakterystyczne:

wzrost i budowa

 • wzrost bardzo niski ale nie karłowaty (w dawniejszych epokach był u cześci z nich dużo wyższy) - (♂) około 155 cm i (♀) 150 cm
 • budowa ciała o dziecięcych proporcjach, drobna (gracylna)
 • bardzo silna lordoza lędźwiowa i steatopygia
 • osobliwości budowy anatomicznej genitaliów zarówno u kobiet jak i mężczyzn

głowa / czaszka

 • wskaźnik główny: dolichocefaliczny do mezocefalicznego (głowa przeważnie długa i wąska)
 • czoło szerokie, pionowe,  o silnie zarysowanych guzach czołowych

twarz

 • twarz niska i szeroka
 • średnio lub silnie przypłaszczona (podobnie jak u Mongoloidów)
 • mocno wystające kości policzkowe

nos

 • nos niski i szeroki
 • przypłaszczony
 • bardzo wklęsły grzbiet nosa

usta / żuchwa

 • usta bardzo szerokie
 • wargi grube ale nie wywinięte
 • profil wargi górnej wypukły
 • żuchwa z reguły dużo węższa niż szerokość kości policzkowych
 • podbródek mały, lekko cofnięty
 • prognatyzm niezbyt wyraźny

oczy

 • oczy szeroko rozstawione
 • wąska, często ukośna szpara oczna
 • oprawa oka zbliżona do mongoloidalnej ale raczej w formie fałdy hotentockiej niż mongolskiej; w przeciwieństwie do Mongoloidów nie jest to jednak cecha dominująca w krzyżówkach z Europeidami
 • ciemnobrązowe

włosy

 • czarne
 • kształt włosów: bardzo krótkie, wełniste lub skrajna forma fil-fil (silnie skręcone małe kępki włosów rozdzielone nieowłosioną skórą)

skóra

 • kolor skóry: żółtawa, żółtawobrązowa względnie brązowa
 • pomarszczona (również u osób w dość młodym wieku)

Występowanie

Południowo-zachodnia Afryka (północno-zachodnie RPA, Namibia, zachodnia Botswana, południowa Angola), głównie pustynne i półpustynne obszary (Kalahari). Kiedyś Buszmeni zasiedlali całą południową Afrykę.

Odpowiedniki w innych typologiach

BIBLIOGRAFIA

 1. Alcobe S., Die Biodynamik des Afrikanischen Kontinents [w:]  red. Kern F., Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Erster Band: Frühe Menschheit, 1952
 2. Baumann H., Die Rassen Afrikas [w:]  red. Kern F., Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Erster Band: Frühe Menschheit, 1952
 3. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976
 4. red. Heberer G., Schwidetzky I., Kurthr G., Anthropologie, 1959
 5. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975
 6. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 7. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

Przykład 1. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976

rasa sanidzka (Sanidzi)

rasa sanidzka (Sanidzi)

Przykład 2 Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

rasa sanidzka (Sanidzi)

rasa sanidzka (Sanidzi)

 

Przykład 3. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980

rasa sanidzka (Sanidzi)

rasa sanidzka (Sanidzi)

 

Przykład 4. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975

rasa sanidzka (Sanidzi)

rasa sanidzka (Sanidzi)

 

Przykład 5. Brockhaus Kleines Konversations-Lexikon,1911

rasa sanidzka (Sanidzi)

rasa sanidzka (Sanidzi)

 

Przykład 6. Meyers Konversation Lexikon

rasa sanidzka (Sanidzi)

rasa sanidzka (Sanidzi)