Centralidzi (rasa środkowo-amerykańska)

Eickstedt nazwał ją Zentralide. Imbelloni Istmidos. Jedna z ras północnej grupy Indianidów.

Występujący w USA Pueblidzi byli w niektórych klasyfikacjach zaliczani do jednej grupy z Andydami z Ameryki Południowej. Są trochę wyżsi, nie tak krępi, mniej krótkogłowi i o węższej twarzy i nosie

Bardziej na południe w Ameryce Środkowej występują Istmidzi prezentujący typowe cechy tej rasy.

Cechy charakterystyczne:

wzrost i budowa ciała

 • wzrost niski do średniego, (♂) około 157 cm (150-168) i (♀) przeciętnie 145 cm
 • budowa krępa
 • dobrze rozbudowany pas barkowy i miedniczny
 • oraz silnie wysklepiona klatka piersiowa

głowa / czaszka

twarz

 • twarz dość szeroka (szczególnie w dolnej części z powodu szerokiej żuchwy) i średnio wysoka;
 • kości policzkowe średnio wydatne;
 • rysy twarzy raczej łagodne

nos

usta / żuchwa

oczy

włosy

skóra

 • kolor skóry średnio brązowy, czerwonobrązowy, rzadziej jasnobrązowy
 • dość często występuje albinizm w tej rasie

Występowanie

Przede wszystkim Ameryka Środkowa (Istmidzi). Charakterystyczne plemiona to Aztekowie, Mistekowie, Zapotekowie Majowie. Wpływy tej rasy spotyka się w północnych częściach Ameryki  Południowej (zachodnia Kolumbia, plemię Czibcza) i południowym oraz południowo-wschodnim USA (Pueblidzi). W USA przetrwały do dziś głównie plemiona z zachodniej cześć obszaru dawnego rozsiedlenia, czyli Arizony i Nowego Meksyku (np. Hopi, Pueblo). Indianie z Florydy i okolic stanowili wg Canal Frau wydzielony z Pueblidów typ południowo-wschodni (Sudestydzi).

Odpowiedniki w innych typologiach

BIBLIOGRAFIA

 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934
 2. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976
 3. red. Heberer G., Schwidetzky I., Kurthr G., Anthropologie, 1959
 4. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975
 5. Imbelloni J., Rassentypen und Biodynamik von Amerika [w:]  red. Kern F., Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Erster Band: Frühe Menschheit, 1952
 6. Jasicki B., Rozprzestrzenienie ras ludzkich na poszczególnych kontynentach [w:] red. Jasicki B., Panek S., Sikora E., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962 (omówienie ras Eickstedta)
 7. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 8. Piontek J., Struktura etniczna ludności świata [w:] red. Malinowski A., Antropologia, 1985 (omówienie ras Eickstedta)
 9. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978
 10. Tipos raciales amerindios w Pueblos Originarios de America http://pueblosoriginarios.com/primeros/razas.html (klasyfikacje J. Imbelloniego oraz S. Canals Frau)

 

Przykład 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

rasa środkowo-amerykańska (Centralidzi)

centralidzi1

Przykład 2. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

rasa środkowo-amerykańska (Centralidzi)

centralidzi2

 

Przykład 3. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

rasa środkowo-amerykańska (Centralidzi)

rasa środkowo-amerykańska (Centralidzi)

 

Przykład 4. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980

rasa środkowo-amerykańska (Centralidzi)

rasa środkowo-amerykańska (Istmidzi)

 

Przykład 5. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975

rasa środkowo-amerykańska (Centralidzi)

rasa środkowo-amerykańska (Istmidzi)

 

Przykład 6. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

mieszanka Centralidów z Mediterranidami

mexyk