Turanidzi (rasa turańska)

Turanide - Eickstedt. Grupowani przez niego łącznie z Alpinidami, Dynarydami i Armenidami jako jako formy wyżynno-górskie Europeidów - Bergrassengürtel (Homines s. a. brachimorphi). Z kolei Knussman łączył ich z Dynarydami i Armenidami w grupę Taurydów. Wschodnie odgałęzienie europeidalnych krótkogłowców. Jako że zamieszkują strefę kontaktową z Mongolidami (Azja Środkowa), wykazuje często przymieszki tej rasy głównej.

Cechy charakterystyczne:

 • wzrost średni do wysokiego
 • budowa smukła
 • głowa brachycefaliczna (średnio szeroka ale krótka), wysoka
 • potylica przeważnie nie jest spłaszczona, lecz zaokrąglona
 • czoło dość wysokie; o pionowym profilu
 • twarz średnio wysoka; czasem dość szeroka; owalna; czasami wystające kości policzkowe
 • nos niekiedy bardzo wysoki i wąski; średnio wydatny; prosty, rzadziej lekko wypukły
 • wargi wąskie
 • podbródek mały, ale wydatny
 • wąska szpara oczna; czasem mniej lub bardziej ukośna
 • oczy ciemnobrązowe
 • włosy ciemnobrązowe lub czarne; proste (ale nei sztywne jak u Mongolidów)
 • skóra rzadko brązowa, częściej matowo-biała

Warianty: Aralide bardziej mongoloidalny i Pamiride bardziej europeidalny.

Występowanie:

Głównie u Tadżyków. Spotykany głównie w południowej Azji Centralnej (Tadżykistan, Uzbekistan), domieszki w północnym Afganistanie, południowym Kazachstanie, Turkiestanie chińskim.

Odpowiedniki w innych typologiach:


BIBLIOGRAFIA:

 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934
 2. Eickstedt E., Turken, Kurden und Iraner seit der Altertum, 1961
 3. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976
 4. red. Heberer G., Schwidetzky I., Kurthr G., Anthropologie, 1959
 5. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975
 6. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 7. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

 

 Przykład 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Turanidzi

turanider2332

 

Przykład 2. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Turanid

turandi343443

Przykład 3. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Turanidzi

turanid34434343

 

Przykład 4. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976

Rasa turańska (Turanidzi)

Rasa turańska (Turanidzi)

 

Przykład 5. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980

Rasa turańska (Turanidzi)

rasa turańska (Turanidzi)

 

Przykład 6. Eickstedt E., Turken, Kurden und Iraner seit der Altertum, 1961

Rasa turańska (Turanidzi) - domieszka mongolidalna

Rasa turańska (Turanidzi)

 

Przykład 7. Schwidetzky I., Turaniden-Studien, 1950

Rasa turańska (Turanidzi)

turanid

 

Przykład 8. Schwidetzky I., Turaniden-Studien, 1950

Rasa turańska (Turanidzi)

turanidzi

 

Przykład 9. Schwidetzky I., Turaniden-Studien, 1950

Rasa turańska (Turanidzi)

turanidzi