Home Rasy geograficzne - Eickstedt Taksonomia ras ludzkich wg szkoły Eickstedta

Taksonomia ras ludzkich wg szkoły Eickstedta

Tłumaczenie terminów na polski za: "Zarys antropologii", 1965. Jak widać opisywana już przeze mnie typologia Lundmana jest bardzo podobna i oparta na podobnym schemacie.

 

Początkowy podział Eickstedta (1934)

 

Pień form europeidalnych

rasa leukodermiczna czyli biała

Pień form negroidalnych

rasa melanodermiczna czyli czarna

Pień form mongoloidalnych

rasa xantodermiczna czyli żółta

kręgi ras Europeidzi Negroidzi Mongoloidzi
rasy poboczne Polinezydzi Melanezydzi Indianidzi
rasy specjalne Weddydzi Pigmidzi Eskimoidzi
formy pośrednie Ainudzi Australidzi Koisanidzi

 

Późniejszy podział za Schwidetzky (1952) z kolejnymi modyfikacjami (Knussman, Szilvassy) , czyli wydzieleniem Khoisanidów, Indianidów (pierwotnie ujmowanych łącznie z Mongolidami) i Australidów i Melanezydów (pierwotnie wliczanych do Negroidów) jako dodatkowych ras głównych.

Europeidzi (Europids)

formy jasnopigmentowane

1. Nordydzi (Nordid)

 • Teutonordydzi (Teuto-Nordids)
 • Dalonordydzi (Dalo-Nordids)
 • Fennonordydzi (Fenno-Nordids)

2. Wschodni Europeidzi (Ost-Europids)

formy ciemnpigmentowane

3. Mediterranidzi (Mediterranids)

 • Mediterranidzi gracylni (Gracile Mediterranids)
 • Atlantydzi (Atlantids) - lokalny typ Wysp Brytyjskich
 • Eurafrykanidzi (Eurafricanids)
 • Trans-Mediterranidzi
 • Berberydzi (Berberids)

4. Orientalidzi (Orientalids)

 • Arabidzi (Arabids)
 • Iranidzi (Iranids)

5. Indydzi (Indids)

 • Indydzi północni (North-Indids)
 • Indydzi gracylni (Gracile Indids)
 • Indobrachidzi (Indo-Brachids)
 • Keralidzi (Keralids)
 • Gharwalidzi
 • Syngalezydzi

6. Polinezydzi (Polinesids)

 • Polinezydzi właściwi (Polinesids)
 • Mikronezydzi (Mikronesids)

formy wyżynno-górskie

7. Alpinidzi (Alpinids)

 • Alpinidzi zachodni (West-Alpinids)
 • Alpinidzi wschodni (East-Alpinids)
 • Lapidzi (Lappids) - potem wydzielani jako osobna rasa

8. Dynarydzi (Dinarids)

9. Armenidzi i Anatolidzi (Armenids / Anadolids)

10. Turanidzi (Turanids)

 • Aralidzi (Aralids)
 • Pamirydzi (Pamirids)

formy proto-europeidalne

11. Ajnuidzi (Ainuids)

12. Weddydzi zachodni (West-Veddids)

 • Gondydzi (Gondids)
 • Malidzi (Malids)

13. Weddydzi Wschodni (East-Veddids)

 • Toalidzi (Toalids)

 

Mongoloidzi (Mongolids)

formy polarne

1. Sybirydzi (Sibirids)

 • Sybirydzi zachodni
 • Sybirydzi wschodni

2. Eskimidzi (Eskimids)

północni Mongoloidzi

3. Tungidzi (Tungids)

4. Sinidzi (Sinids)

 • Sinidzi północni
 • Sinidzi środkowi
 • Sinidzi południowi

południowi Mongoloidzi

5. Paleo-Mongoloidzi (Paleo-Mongolids)

 • Palaungidzi (Palaungids)
 • Nesydzi (Nesids)

 

formy północnoindiańskie

1. Pacyfidzi (Pacifids)

2. Sylwidzi (Silvids)

 • Planidzi (Planids)
 • Appalachidzi (Appalachids)

3. Margidzi (Margids)

4. Centralidzi (Centralids)

 • Istmidzi
 • Pueblidzi

formy południowoindiańskie

5. Andydzi (Andids)

6. Lagidzi (Lagids)

7. Brazylidzi (Brazilids)

8. Pampidzi (Pampiden) względnie Patagonidzi (Patagoniden)

9. Fuegidzi (Fuegids)

 • Fuegidzi południowi
 • Huarpidzi (Huarpids)

 

Koisanidzi (Khoisanids) - początkowo zaliczani do pnia form mongoloidalnych jako forma pośrednia


 

Negroidzi (Negrids)

strefa kontaktowa z Europidami

1. Etiopidzi (Ethiopids)

Negroidzi właściwi

2. Sudanidzi (Sudanids)Sudanidzi (Sudanids)

3. Nilotydzi (Nilotids)

4. Kafrydzi (Kafrids)

5. Paleo-Negrydzi (Paleo-Negrids)

Pygmoidzi

6. Bambutydzi


 

Australo-Melanezydzi (początkowo zaliczani do pnia form negroidalnych jako Negroidzi wschodni)

1. Australidzi (Australids)

2. Neo-Melanezydzi (Neo-Melanesids)

3. Paleo-Melanezydzi (Paleo-Melanesids)

Pigmoidzi

4. Negrytydzi (Negritids)

 • Aetydzi (Aetids)
 • Semangidzi (Semangids)
 • Andamanidzi (Andamanids)

strefa kontaktowa z Europidami (południowe Indie)

5. Indomelanidzi (Indo-Melanids)

 • Melanidzi północni (North-Melanids)
 • Melanidzi południowi lub Kolidzi (Kolids)

 BIBLIOGRAFIA

 1. Jasicki B., Panek S., Sikora P., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962
 2. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 3. Schwidetzky I., Bevölkerungdbiologie der Frühgeschichtlichen Zeit  [w:] red. Kern F., Historia Mundi. 1 Band: Frühe Menscheit, 1952
 4. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

 Przykład 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Kliknij by otworzyć w większym formacie

Przykład 2. Aleksiejew W.P., Geografia ras ludzkich, 1979

Kliknij by otworzyć w większym formacie

Mapa - rasy człowieka w ujęciu niemieckiego antropologa E. von Eickstedta (ujęcie wcześniejsze)

rasy człowieka

1. Europeidzi

2. Europeidzi północni

3. Europeidzi śródziemnomorscy (zachodni)

4. Orientalidzi

5. Indydzi

6. Europeidzi dynarscy

7. Armenoidzi (europeidzi przednioazjatyccy)

8. Turanidzi

9. Europeidzi alpejscy (wschodni) i lapidzi

10. Europeidzi wschodniobałtyccy

11. Polinezydzi

12. Weddydzi

13. Ajnuidzi

14. Bantuidzi

15. Sudanidzi

16. Nilotydzi

17. Paleonegroidzi

18. Etiopidzi

19. Indomelanidzi

20. Melanezydzi (Papuasi)

21. Paleomelanezydzi

22. Pigmoidzi

23. Australidzi

24. Mongloidzi północni

25. Synidzi

26. Paleomongoloidzi północni

27. Syberydzi

28. Eskimoidzi

29. Pacyfidzi

30. Centralidzi

31. Andydzi

32. Pamipidzi

33. Sylwidzi

34. Magrydzi

35. Brazylidzi

36. Lagidzi

37. Koisanidzi

 

Przykład 3. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980

rasy ludzkie w ujęciu Knussmana

rasy świata wg Knussmana

Przykład 4. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

ei-negride