Home Rasy geograficzne - Jarcho Rasa azjatycka pigmoidalna (negrytoska)

Rasa azjatycka pigmoidalna (negrytoska)

Cechy charakterystyczne rasy  (zachowuje kolejność cech jak w oryginale)

BIBLIOGRAFIA

Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

Odpowiedniki w innych typologiach:

Przykład 1. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

zasięg rasy pigmoidalnej azjatyckiej

rasa-negrycka

Przykład 2. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

Rasa azjatycka pigmoidalna (negrytoska)

negrito