Rasa polinezyjska

Cechy charakterystyczne rasy  (zachowuje kolejność cech jak w oryginale)

BIBLIOGRAFIA

Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

Odpowiedniki w innych typologiach:

Przykład 1. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

zasięg rasy polinezyjskiej

 rasa-polinezysjak-mapa

Przykład 2. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

Rasa polinezyjska

 rasa-polinezyjska