Rasa północna

Cechy charakterystyczne rasy  (zachowuje kolejność cech jak w oryginale)

  1. typ atlantycki - ciemnowłosy (Szkocja)
  2. Północni Rosjanie i Karelowie występuje u nich wkłęsły nos, przejście do rasy bałtyckiej
  3. Duńczycy w Jutlandii  oraz Rosjanie na Wyżynie Wałdajskiej = występuje u nich krótkogłowość, inny rodzaj przejścia do rasy bałtyckiej
  • przynależność do jednej z trzech głównych odmian: europeidalna

BIBLIOGRAFIA

Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

Odpowiedniki w innych typologiach:

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

 

Przykład 1. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

zasięg rasy północnej

 mapa-rasa-polnocna

Przykład 2. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

 Rasa północna

rasa-polnocna