Home Rasy geograficzne - Jarcho Rasa śródziemnomorska

Rasa śródziemnomorska

Cechy charakterystyczne rasy  (zachowuje kolejność cech jak w oryginale)

  1. w Afryce Północnej wariant berberyjski o kwadratowej twarzy
  2. wariant atlantycki o jaśniejszej (mieszanej) pigmentacji  np.w zachodniej części Wysp Brytyjskich, dolinie Renu
  3. wariant niskorosły (około 160 cm) na wyspach zachodniej części Morza Śródziemnego
  4. wariant wysokorsły (172-174 cm) w półocnych Indiach
  • przynależność do jednej z trzech głównych odmian: europeidalna

BIBLIOGRAFIA

Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

 Odpowiedniki w innych typologiach:

  • Eickstedt - rasa śródziemnomorska (Mediterranidzi, Berberydzi), rasa orientalna (Orientalidzi)
  • Michalski - rasa śródziemnomorska (A), rasa orientalna (K), rasa mediterranoidalna (B)
  • Czekanowski  - rasa śródziemnomorska, rasa orientalna
  • Hooton  - Podrasa śródziemnomorska (Mediterranean)
  • Lundman - rasa zachodnio-śródziemnomorska, rasa wschodnio-śródziemnomorska, rasa Berid, rasa arabska

 Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

 

Przykład 1. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

zasięg rasy śródziemnomorskiej

 zasięg rasy śródziemnomorskiej

Przykład 2. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

 Rasa śródziemnomorska

 rasa-srodziemorska