Home Rasy geograficzne - Jarcho Rasa uralo-ałtajska

Rasa uralo-ałtajska

Znana też jako rasa uralska, rasa ugryjska, rasa paleoarktyczna.

Cechy charakterystyczne rasy  (zachowuje kolejność cech jak w oryginale)

 • kształt włosów: proste, miękkie
 • zarost i owłosienie ciała: słabe
 • pigmentacja: skóra jasna, włosy czarne i oczy ciemne lub mieszane
 • profil poziomy twarzy: średni do spłaszczonego
 • profil pionowy twarzy: Ortognatyzm
 • wymiary twarzy: średnio szeroka i średnio wysoka
 • nos: nasada nosa średnia lub niska, profil nosa - prosty lub wklęsły, wskaźnik nosowy - około 68-76 (dość wąski lub częściej średnio szeroki)
 • ukształtowanie powieki górnej:  fałda mongolska nie występuje często, fałda powiekowa średnio rozwinięta na środkowej i zewnętrznej części powieki
 • wargi : cienkie, warga górna (skórna) - średnio wysoka i  o średniej procheilii
 • podbródek: średnio wydatny
 • czoło: o profilu średnio pochylonym
 • łuki brwiowe:  średnio wydatne
 • głowa: wymiary - długa,  średnio szeroka lub wąska, wskaźnik główny - mezocefaliczny (77-79)
 • wzrost: niski (156-160 cm)
 • budowa: mezo- do dolichomorficznej
 • cechy specjalne: często niska czaszka
 • lokalizacja: zachodnia Syberia (Chantowie, niektóre plemiona Ałtaju (Szorowie, Beltyrowie, Sahajcy), w zmieszaniu u Mansów)
 • warianty: u Mari i Czuwaszów występuje typ suburalski, bardziej jasno pigmentowany, subbrachycefaliczny (79-81)
 • przynależność do jednej z trzech głównych odmian: mongoloidalna, wariant suburalski - przechodni między Europeidami a Mongoloidami

BIBLIOGRAFIA

Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

 Odpowiedniki w innych typologiach:

 Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

 

Przykład 1. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

Zasięg rasy uralo-ałtajskiej (1). Wariant suburalski (2).

uralo-altajska-rasa-mapap

Przykład 2. Bunak V.V.,Nesturkh M.F., Roginski J.J.,Antropologija. Kratkij kurs, 1941

Rasa uralo-ałtajska

uralo-altajska-rasa