Home Koncepcja ras geograficznych - Lewin i Roginski Rasa główna azjatycko-amerykańska

Rasa główna azjatycko-amerykańska

Ogólne cechy wielkiej rasy azjatycko-amerykańskiej

Cechy dla osobników żywych:

 • jasny do ciemnego kolor skóry
 • włosy proste, często sztywne
 • fałda mongolska powieki górnej
 • twarz o dużych wymiarach bezwzględnych
 • spłaszczenie twarzy i wystające kości policzkowe
 • nos średnio szeroki
 • niska lub średnio wysoka nasada nosa
 • słabe wystawanie nosa w rasach azjatyckich, silne w amerykańskiej
 • procheilia górnej wargi skórnej
 • średnio grube wargi
 • bardzo słabe do słabego owłosienie ciała i zarost u mężczyzn

Cechy kraniologiczne:

 • brak ras o niskim wskaźniku oczodołowym
 • spłaszczone kości twarzy, co wyrażą się szczególnie w dużej wartości kąta nasomalarnego
 • dół nadkłowy płytki
 • podniebienie szerokie
 • średni wskaźnik rinialny nosa
 • wyraźny prognatyzm alweolarny

Przed Epoką Odkryć Geograficznych rasa azjatycko-amerykańska zamieszkiwała Azję wschodnią, Syberię, Azję Centralną, Indonezję i Amerykę.

Mniejsze rasy:

Rasa północnoazjatycka - wyróżnia ją niższy odsetek sztywnych włosów; jaśniejsza skóra; pewien odsetek jaśniejszych (głównie mieszanych) odcieni oczu i włosów; bardzo słaby zarost i cienkie wargi (w niektórych wariantach); twarzo dużych wymiarach i spłaszczona; wysoki wskaźnik oczodołowy; duża szerokość nosa (dla czaszki); ortognatyzm; bardzo wysoki wskaźnik czaszkowo-jarzmowy.

Można wyróżnić dwa typy:

a) typ centralnoazjatycki - występuje w wielu wariantach, niektóre bliższe typowi bajkalskiemu, inne rasie arktycznej lub dalekowschodniej

b) typ bajkalski - włosy mniej sztywne; jaśniejsza pigmetacja; słabszy zarost; bardziej spłaszczona twarz; niższa nasada nosa; cieńsze usta

Rasa arktyczna (eskimoska) - rózni się od północnoazjatyckiej sztywniejszymi włosami; ciemniejszą pigmentacją oczu i włosów; mniejszym odsetkiem fałdy mongolskiej; trochę mniejszą szerokością twarzy; mniejsza szerokość nosa dla czaszki i tym samym niższy wskaźnik nosa; wyższa nasada nosa, nos bardziej wydatny;  słabiej wyrażony ortognatyzm; grubsze wargi; czaszka bardziej dolichocefaliczna.

Rasa dalekowschodnia - w porównaniu z rasą północnoazjatycką również sztywniejsze włosy; ciemniejsza pigmentacja; grubsze wargi; mezognatyzm; różni się od poprzedniej i arktycznej głównie znacznie węższą twarzą. Charakteryzuje się też dużą wysokością czaszki; twarz jest krótsza tym samym wskaźnik pionowy czaszkowo-jarzmowy niższy.

Rasa południowoazjatycka - w porównaniu z rasą dalekowschodnią ma ciemniejszą pigmentację; grubsze wargi; twarz krótsza, mniej spłaszczona i o większym meozgnatyźmie; niższy wskaźnik pionowy czaszkowo-jarzmowy; nos dużo szerszy; wzrost niższy.

Rasa amerykańska - najbliżej jej do rasy arktycznej ale odróżnia ją niemal zupełny brak fałdy mongolskiej; nos bardzo wydatny; silny mezognatyzm; skóra ciemniejsza; twarz o dużych wymiarach i mniej spłaszczona. Biorąc pod uwagę te nie-mongoloidalne cechy, ale tylko jeśli zignorujemy jej pochodzenie; rasa amerykańska mogłaby by być oddzielną rasą główną, nie pasującą do głównego trójpodziału. Jednak jej północnoazjatyckie pochodzenie wyklucza brak powiązania z azjatyckimi mongoloidami.

Rasy mieszane lub przechodnie:

Rasa uralska - zajmuje pośrednią pozycję między euroazjatycką rasą białomorsko-bałtycką, a rasą północnoazjatycką. Wyróżnią ją wysoki odsetek wklęsłych profili nosa. Więcej w opisie tej rasy u Jarcho.

Rasa południowosyberyjska (turańska) - również pośrednia między europeidami, a mongoloidami. Odsetek mieszanych kolorów oczu jest znaczny. Jednak w połączeniu z niewyraźną ekspresją cech mongoloidalnych w tej rasie, występują bardzo duże rozmiary zarówno wysokości twarzy, jak i szerokości jarzmowej, nie mniejsze niż w niektórych wariantach rasy północnoazjatyckiej. Ponadto charakterystyczny jest wypukły lub prosty grzbiet nosa i usta średniej grubości.

Rasa polinezyjska -  zajmuje neutralną pozycję w wielu systematycznych cechach; więc charakteryzuje się falistymi włosami, jasnobrązową, żółtawą skórą, umiarkowanie rozwiniętym owłosieniem, umiarkowanie wystającym nosem, mezognotyzmem, nieco grubszymi ustami niż u Europejczyków; dość mocno wystającymi kościami policzkowymi; bardzo wysokim wzrostem, dużym rozmiarem twarzy, dużą bezwzględną szerokością nosa, prawie równą nosowi negroidalnemu, i dość wysokim wskaźnikiem nosowym, znacznie mniejszym niż u Murzynów i większym niż u Europejczyków, czyli mniej więcej blisko górnej granicy rasy mongoloidalnej. Czaszka charakteryzuje się dużą wysokością sklepienia mózgowego.

Rasa kurylska (ajnoska) -  pod względem swojej neutralnej pozycji wśród ras globu przypomina rasę polinezyjską; jednak niektóre cechy wielkich ras są w nim wyraźniej wyrażone. Dla bardzo silnego rozwoju zarostu i owłosienia ciała zajmuje jedno z pierwszych miejsc na świecie. Z drugiej strony charakteryzuje się spłaszczoną twarzą, płytką głębokością dołu nadkłowego i dość dużym procentem fałdy mongolskiej; włosy łączą w sobie dużą sztywność z dość znaczną falistością; od rasy polinezyjskiej  różni się niskim wzrostem. 

 

 

 rasa północnoazjatycka

rasa arktyczna rasa dalekowschodnia rasa południowoazjatycka rasa amerykańska

 Cechy osobników żywych (wartości procentowe, średnie lub zakresy)

 proste włosy %  90-100  około 100  85-100  przewaga prostych
 sztywne włosy % 40-75 60-65 80-95 ? ?
 kolor skóry  jasny lub śniadawy  śniady  śniadawy do śniadego   śniady
 czarny kolor włosów (nr 27) %  75-90  90-100  około 100   100
 mieszany kolor oczu %  15-50  0-10    0
 fałda mongolska %  50-80  30-50  około 70 15-50 u dorosłych rzadki
 zarost u mężczyzn  bardzo słaby  średni  słaby  słaby  słaby
 wysokość nosa (mm, od nasionu) 50-55   51-52  45-50  59
 szerokość nosa (mm)  35-38  36-39  37  38-42  42
 wskaźnik nosowy  70-77   70  74-88  70
 wklęsły profil nosa %  5-40  10-40  15  15-60  bardzo rzadki
 grube wargi %  do 30   do 40  40  70-80  grubszy niż u Europeidów
 szerokość żuchwy  115-117  116-120  105  ?  ?
 szerokość twarzy (mm)  147-151 143-149  143  136-141  151
 wysokość twarzy (mm, od nasionu)  120-125  120-128  125  109-117 128
  rasa północnoazjatycka rasa arktyczna rasa dalekowschodnia rasa południowoazjatycka rasa amerykańska

 Cechy czaszki (średnie lub zakresy)

 szerokość twarzy (mm)  142-143  137-141  131-136  132-136  139-145
 górna wysokość twarzy (mm)  75-80  77-79  72-76  66-74  69-77
 wskaźnik oczodołowy [mf]  81-86  81-84  81-86  79-85  78-84
 wysokość nosa (mm)  55-57  55-56  55  50-53  49-56
 szerokość nosa (mm)  27-28 23-25  25  26  25-27
 wskaźnik nosowy (dla czaszki)  48-49  43-44  46  48-55  42-51
 kąt twarzowy (M72)  87-88  84-86  81-86  82-84  79-84
 kąt nosowomalarny  145-149  145-148  145-147  143-145  136-143
 wskaźnik symotyczny nosa  32-41  37-46  31-35 32-36  31-49
 kąt nachylenia kości nosowych  18-22  21-25  14-19  12-20 ?
 wskaźnik górnotwarzowo-ciemieniowy (pionowy)  58-60  57-58  52-56  48-54  50-58
 wskaźnik czaszkowy  75-85  77-78  76-81  77-88  73-86
 wzrost (cm)  157-164  158-165  167-169  155-163  153-174
 Areał zasiedlenia  Syberia na wschód od Jeniseju, Mongolia  pónocno-wschodnia Azja, północny skraj Ameryki północno-wschodnie Chiny, północny Tybet  południowe Chiny, Indochiny, Indonezja  Ameryka

 

Bibliografia:

 1. Lewin M.G., Roginski J.J., Osnowy antropologii, 1955
 2. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

 

Przykład 1. Lewin M.G., Roginski J.J., Osnowy antropologii, 1955

1. rasa północnoazjatycka

2. rasa arktyczna

3. rasa dalekowschodnia

4. rasa południowoazjatycka

5. rasa amerykańska

6. rasa uralska

7. rasa południowosyberyjska

8. rasa polinezyjska

9. rasa kurylska

 rasapolnocnoazjatcyka

amerykanoazjatycka

 ural-poludniowwsyberyjska

poli-ajno

Przykład 2. Lewin M.G., Roginski J.J., Osnowy antropologii, 1955

1. rasa południowo-syberyjska

2. rasa indo -śródziemnomorska

3.  rasa bałkano-kaukaska

4.  rasa połnocno-azjatycka

5. rasa dalekowschodnia

6. rasa południowoindyjska

7. rasa południowoazjatycka

8. rasa kurylska

9. rasa weddoidalna (cejlono-sundajska)

10. rasa melanezyjska

 

Przykład 3. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

1. rasa atlanto-bałtycka

2. rasa białomorsko-bałtycka

3. rasa północnoazjatycka

4. rasa uralska

5. rasa południowosyberyjska

6. rasa dalekowschodnia

7. rasa arktyczna

8. rasa kurylska

 polnocnaazja

 

Przykład 4. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

1. rasa australijska

2. rasa melanezyjska

3.  rasa polinezyjska

 

 

Przykład 5. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

 1. rasa arktyczna

2. rasa amerykańska

ameryka