Rasa główna euroazjatycka

Ogólne cechy wielkiej rasy eurazjatyckiej

Cechy dla osobników żywych:

 • jasny do śniadego kolor skóry
 • włosy proste lub faliste, miękkie
 • silny zarost i owłosienie ciała
 • wąski nos
 • wysoka nasada nosa
 • silne wystawanie nosa
 • otwory nosowe podłuże, ułożone równloegle do siebie w płaszczyźnie strzałkowej
 • ortocheilia górnej wargi skórnej
 • cienkie wargi, małe usta

Cechy kraniologiczne:

Przed Epoką Odkryć Geograficznych rasa eurazjatycka zamieszkiwała Europę, północna Afrykę, zachodnią Azję i i północne Indie.

 

Mniejsze rasy:

Rasa atlanto-bałtycka - charakteryzuje się jasną karnacją, blond włosami i oczami, dużą wysokością nosa (w procentach dolnej części twarzy), wysokim wzrostem.

Rasa środkowoeuropejska - ma procentowo mniej jasnych odcieni włosów i oczu niż poprzednia, ogólnie mniej długogłowa, nieco mniejszy wzrost.

Rasa indo-śródziemnomorska - charakteryzuje się ciemnym kolorem włosów i oczu, ciemną karnacją, falującymi włosami, jeszcze bardziej wydłużonym nosem niż poprzednie, nieco bardziej wypukłym profilem nosa, bardzo wąską twarzą, dolicho- lub mezocefalią.

Rasa białomorsko-bałtycka - jasna karnacja, ale nieco bardziej pigmentowana niż rasa atlantycko-bałtycka, ma raczej przeciętny (niż dość silny) zarost i owłosienie ciała, ma stosunkowo krótki nos z prostym lub wklęsłym grzbietem i znaczny procent zadartych koniuszków, krótka twarz i średnia wysokość ciała.

Rasa bałkano-kaukaska - charakteryzuje się ciemnymi włosami, ciemnymi lub mieszanymi oczami, wypukłym nosem, bardzo obfitym rozwojem zarostu i owłosienia, stosunkowo krótką i bardzo szeroką twarz, brachycefalią, wysokim wzrostem.

 

 

 rasa atlanto-bałtycka

rasa środkowoeuropejska (grupa wariantów)
rasa indo-śródziemnomorska
rasa białomorsko-bałtycka
rasa bałkano-kaukaska

 Cechy osobników żywych (wartości procentowe, średnie lub zakresy)

 kolor skóry  bardzo jasny jasny lub śniady bardzo jasny jasny lub śniady
 kolor włosów jasny pośredni  ciemny jasny ciemny
 jasny kolor oczu %  70-80  30-50 0-15 55-60  0-20
 forma włosów proste proste lub faliste faliste proste proste lub faliste 
 zarost u mężczyzn  obfity  średni lub obfity średni  bardzo obfity
 wysokość nosa jako procent dolnej części twarzy1  80 i więcej  70-80 80-88  około 70  80-95
 wskaźnik nosowy 58-65 59-68  61-66  71-72  59-67
 wypukły profil nosa %  20-55  20-50   0-6  40-60
 wklęsły profil nosa %  3-20  3-15  3-7  około 40  3-10
 długość głowy (mm)  192-198  184-195  188-195  185-190  179-194
 szerokość głowy (mm)  154-161  151-161  140-151  151-153  154-162
 wskaźnik główny  78-84  79-86  74-78  79-83  83-89
 szerokość twarzy (mm)  139-145  138-143  129-137  około 140  140-147
 wysokość twarzy (mm, od nasionu)  120-128  115-125  120-125  120-122  122-127
 wskaźnik twarzowy  82-90  81-91  90-94  około 86  85-87
 wzrost (cm)  168-175  165-169  162-172  164-169  165-177
 pierwotny areał zasiedlenia  północno-zachodnia Europa  środkowa Europa  południowa Europa, północna Afryka, Arabia, Irak, południowy Iran, północne Indie  północno-wschodnia Europa  Bałkany, Kaukaz, zachodni Iran, Pamir

1. Dolna część twarzy rozumiana jest jako różnica między wysokością morfologiczną twarzy a wysokością nosa.

 

Bibliografia:

 1. Lewin M.G., Roginski J.J., Osnowy antropologii, 1955
 2. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

 

Przykład 1. Lewin M.G., Roginski J.J., Osnowy antropologii, 1955

1. rasa atlanto-bałtycka

2. rasa środkoweuropejska

3. rasa indo-środziemnomorska

4. rasa białomorsko-bałtycka

5. rasa bałkano-kaukaska

 atsr

srbal

 

 

 

Przykład 2. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

1. rasa atlanto-bałtycka

2. rasa indo -sródziemnomorska

3. rasa bałkano-kaukaska

4. rasa środkoweuropejska

5. rasa białomorsko-bałtycka (znaczek to kółko z krzyżykiem)

6. rasa uralska

7. rasa południowosyberyjska

europa

 

Przykład 3. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

1. rasa indo-śródziemnomorska

2. rasa bałkano-kaukaska

3. rasa południowo-syberyjska

zachazja

 

Przykład 4. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

1. rasa południowo-syberyjska

2. rasa indo -śródziemnomorska

3.  rasa bałkano-kaukaska

4.  rasa połnocno-azjatycka

5. rasa dalekowschodnia

6. rasa południowoindyjska

7. rasa południowoazjatycka

8. rasa kurylska

9. rasa weddoidalna (cejlono-sundajska)

10. rasa melanezyjska

 

 

Przykład 5. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978

1. rasa indo-śródziemnomorska

2. rasa negrska

3.  rasa negrylska

4.  rasa etiopska

5. rasa buszmeńska

6. rasa południowoazjatycka