Home Koncepcja ras geograficznych - Lewin i Roginski Wstęp - rasy geograficzne w ujęciu Lewina i Roginskiego (1955)

Wstęp - rasy geograficzne w ujęciu Lewina i Roginskiego (1955)

Koncepcja ras geograficznych według sowieckich antropologów M.G. Lewina i J.J. Roginskiego, opublikowana w 1955 w podręczniku "Osnowy antropologii". W dużej mierze rozwinięcie i uszczegółowienie podziału ras według Czeboksarowa (1951), który zostanie opisany przeze mnie w przyszłości, obie oczywiście powiązane z teorią rasową Jarcho. Ostatnie wydanie to  Levin, Roginski "Antropologiya. Uchebnoye posobiye"  (1978).

Podstawą jest ponownie podział  na trzy tzw. wielkie rasy, które z kolei dzielą się zestaw mniejszych ras (zwanytch też rasami wtórnymi lub drugiego rzędu), występują też kilka ras przejściowych / mieszanych między wielkimi rasami.

 

Wielkie rasy - cechy diagnostyczne (według Osnowy antropologii 1955 i Antropologiya. Uchebnoye posobiye 1978)
 CECHY:

rasa główna równikowa (ekwatorialna

lub australo-negroidalna)

rasa główna euroazjatycka

(europeidalna)

rasa główna azjatycko-amerykańska

(mongoloidalna)

Somatologia:   
kolor skóry  ciemny (u Buszmenów żółtawo-brązowy)  jasny lub śniady  jasny lub śniady (często w żóławym odcieniu)
kształt włosów  kędzierzawy lub wełnisty  proste lub faliste  proste często sztywne
zarost u mężczyzn  od słabego do bardzo silnego (Aborygeni)  silny do bardzo silnego  słaby
pigmentacja włosów  ciemna  jasna do ciemnej  ciemna
pigmentacja oczu  ciemna  jasna do ciemnej  ciemna
fałda mongolska (epikantus)  brak (ale występuje u Buszmenów)  brak występuje (ale bardzo słabo rozwinięta u Indian)
szerokość nosa  40-50  34-36  35-42
nasada nosa (wysokość)  niska lub średnia  wysoka  niska lub średnia (u Indian często wysoka)
wystawanie nosa  słabe  silne  od słabego do silnego
położenie osi otworów nosowych  poprzeczne  pionowe  pośrednie
profil górnej wargi (skórnej)  procheilia  ortocheilia  procheilia
grubość warg  grube i bardzo grube  cienkie lub średnie  średnie i grube

kąt poziomego profilu twarzy

(mierzony na odlewach twarzy)

 około 129 (średni)  106-112 (mały)  139-145 (duży)
Kraniologia (cechy czaszki):   
wskaźnik nosa (dla czaszki)
 51-60 (średni do bardzo szerokiego)  43-49 (wąski)  43-53 (wąski do średniego)
wskaźnik rinialny nosa  20-35 (mały lub średni)  40-48 (duży)  30-39 (średni)
wskaźnik symotyczny nosa  20-45 (niski lub średni)  46-53 (wysoki)  31-49 (średni do wysokiego)
kąt alweolarny  61-72 (mały)  82-86 (duży)  73-81 (średni)
kąt nosowomalarny  140-142 (średni) u Buszmenów 146  136-137 (mały)  145-149 (duży), u Indian 138-143
kąt zygomaksylarny  123-135  125-127  130-141, u Indian 126-127
szerokość twarzy  121-138 (wąska lub średnia)  124-139 (wąska lub średnia)  131-145 (średnia i szeroka)
wysokość oczodołu  30-34 (niska lub średnia)  33-34 (średnia)  34-37 (wysoka)
dół nadkłowy  głęboki  głęboki  płytki
wskaźnik szczękowo-zębodołowy  109-116 (niski)  116-118 (średni)  115-126 (średni do wysokiego)

wskaźnik wysokościowo-długościowy

czaszki

 47-53 (niski i średni)  50-54 (średni)  50-60 (średni do wysokiego)

 

podział ras
wielka rasa azjatycko-amerykańska rasy przechodnie między wielką rasą azjatycko-amerykańską a euroazjatycką wielka rasa euroazjatycka
rasa amerykańska rasa uralska rasa atlanto-bałtycka
rasa arktyczna (eskimoska) rasa południowosyberyjska (turańska) rasa białomorsko-bałtycka
rasa dalekowschodnia   rasa środkowoeuropejska
rasa południowoazjatycka   rasa bałkano-kaukaska
rasa północnoazjatycka   rasa indo-śródziemnomorska
rasy przechodnie między wielką rasą euroazjatycką a równikową wielka rasa równikowa rasy przechodnie między wielką rasą równikową a azjatycko-amerykańską
rasa południowoindyjska (drawidyjska) rasa australijska rasa kurylska
rasa etiospska ras melanezyjska rasa polinezyjska
  rasa weoddoidalna  
  ras negrska  
  rasa negrylska  
  rasa buszmeńska  
 

Bibliografia:

  1. Lewin M.G., Roginski J.J., Osnowy antropologii, 1955
  2. Lewin M.G., Roginski J.J.,  Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978
  3. Niesturch M. F., Pochodzenie człowieka, 1974

 

Przykład 1. M.G. Lewin, J.J. Roginski, Antropologiya. Uchebnoye posobiye 1978

Diagram ras (przerobiony na polską wersję i pokolorowany)

 diagram

 

Przykład 2. M.F. Niesturch, Pochodzenie człowieka, 1974

W Afryce zamiast rasa negroidalna powinno być negrylska.

map1

map