Home Mapy antropometryczne Mapy dla Afryki Zróżnicowanie wzrostu w Afryce

Zróżnicowanie wzrostu w Afryce

Przykład 1. Kapica Z., Uwagi nad zróżnicowaniem przestrzennym czterech podstawowych cech taksonomicznych męskich serii afrykańskich [w:] Przegląd Antropologiczny, t. 35, z. 2, 1969, s. 471-479

zróżnicowanie wzrostu w Afryce (białe pola, brak danych)

height