Mapy dla Europy

Wzrost w Europie - aktualnie i kilkadziesiąt lat temu

Od końca XIX wieku niemal we wszystkich krajach obserwujemy proces stopniowego powiększania wzrostu. Dla porównania mapa wg aktualnych badań z 2014 roku i kilka starych map z opracowań antropologów z pierwszej połowy XX wieku.

Czytaj więcej...

Wskaźnik główny (cefaliczny) w Europie

Mapy różnych autorów obrazujące zróżnicowanie wskaźnika głównego (szerokościowo-długościowego głowy) w Europie.

Czytaj więcej...