Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Procentowe rozmieszczenie odsetka jasnych oczu i włosów łącznie (dane dla Polski przedwojennej)ów

Procentowe rozmieszczenie odsetka jasnych oczu i włosów łącznie (dane dla Polski przedwojennej)ów

Przykład 1. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, 1930

Rejony tzw. Ziemi Zachodnich pokazują ludność tamtejszą, czyli głównie Niemców. Tak jak i przygraniczne rejonych Czech.

Czyści blondyni:) Czyli jasne oczy i włosy łącznie.

odsetek blondynów w Polsce