Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie wskaźnika nosa (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie wskaźnika nosa (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Schwidetzky I., Die Rassenforschung in Polen, 1935

Mapa zróżnicowania wskaźnika nosowego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty. Oparta o pdane z pracy: Mydlarski J., Terytoria antropologiczne Polski. Wojskowe Zdjęcie antropologiczne. Tom I.[niewydrukowane].

 Schwidetzky-Polen-1935b-31

 

Przykład 2. Bergman P., Bielicki T., Sawicki  K., Anthropologie Der Heutigen Bevölkerung Polens [w:] red. Schwidetzky I., Rassengeschichte der Menschheit. Lfg. 5. Europa III: Osterrreich, Tschechoslowakei, Polen, 1978

mapa zróżnicowania wskaźnika nosowego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich)

nasal-index-poland

 

 

Przykład 3. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa prezentująca średni wskaźnik nosa dla ludności męskiej Kresów Wschodnich w podziale na powiaty wg stanu dla Polski przedwojennej

wskaxnik nosowy dla kresów wschodnich

 

Przykład 4. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, 1930

Mapa opracowana na podstawie wyników J. Mydlarskiego- wskaźnik nosowy.

mapka-wskaznik-nosowy-polska