Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie odsetka jasnych włosów (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie odsetka jasnych włosów (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Mydlarski J., Mapy antropometryczne Polski, Przegląd Antropologiczny, t. 17, 1951, s. 189-194

Mapa zróżnicowania odsetka jasnych włosów w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich). Trzeba wziąć pod uwagę, że mapa jest oparta na danych z pomiarów w przeważającej większości młodych rekrutów (21-23 lata). Z wiekiem włosy ciemnieją i dla całej ludności dorosłej (do 50, lub 65 roku życia), odsetki jasnego koloru będa znacznie mniejsze (zobacz tutaj). Ale zapewne różnice regionalne pozostaną zbliżone.

Nie mam dokładnych danych jakie zakresy były brane pod uwagę, w trzech pracach skąd brałem przykłady tego nie podano, w pracy Ilse Schwidetzky [1935], gdzie reprodukowane również tą mapę podano że A-O w skali Fischera -Sallera i 8-16 w skali Fischera. Warto wziąść pod uwagę że stopień 8 ze skali Fischera to według Michalskiego [1949] odpowiednik R ze skali Fischera-Sallera, więc już w pełni w zakresie włosów kasztanowatych / szatynowych (jednak np. Malinowski 1997, podaje że to ciemny blond).

Jeśli rzeczywiście brano pod uwagę jasne odcienie brązowego i wliczano je do np. ciemnego blondu, to poniższe dane są już bardziej realistyczne. Tym bardziej że część badaczy przeprowdzających pomiary używała jednej skali, a część drugiej [Michalski 1949] i przy tworzeniu mapy musiano to jakoś uśrednić.

 

Przykład 1. Schwidetzky I., Die Rassenforschung in Polen, 1935

Mapa zbiorcza dla poniższych, oparta o dane Mydlarskiego (Terytoria antropologiczne Polski. Wojskowe Zdjęcie antropologiczne. Tom I.[niewydrukowane]).

Schwidetzky-Polen-1935b-33

 

Przykład 2. Bergman P., Bielicki T., Sawicki  K., Anthropologie Der Heutigen Bevölkerung Polens [w:] red. Schwidetzky I., Rassengeschichte der Menschheit. Lfg. 5. Europa III: Osterrreich, Tschechoslowakei, Polen, 1978

Mapa oparta o dane Mydlarskiego

light-hair-poland

Przykład 3. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa prezentująca odsetek ciemnych oczu dla ludności męskiej Kresów Wschodnich w podziale na powiaty wg stanu dla Polski przedwojennej

odsetek jasnych włosów na Kresach Wschodnich