Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie odsetka ciemnych oczu (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie odsetka ciemnych oczu (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Mydlarski J., Mapy antropometryczne Polski, Przegląd Antropologiczny, t. 17, 1951, s. 189-194

  • x - 11,25%
  • 11,26 - 12,90%
  • 12,91 - 14,90%
  • 14,91 - 18,80%
  • 18,81 - 23,99%
  • 24,00 - 28,45%
  • 28,46 - x%

mapa zróżnicowania odsetka ciemnych oczu (1-6 w skali Martina) w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich)

mapa zróżnicowania odsetka ciemnych oczu

Przykład 2. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa prezentująca odsetek ciemnych oczu dla ludności męskiej Kresów Wschodnich w podziale na powiaty wg stanu dla Polski przedwojennej

odsetek ciemnych oczu na Kresach Wschodnich